N201 bij Vreeland krijgt innovatief geluidsscherm

maandag 17 februari 2020
timer 2 min
De provincie Utrecht plaatst voor de zomer een innovatief geluidsscherm aan de N201 bij Vreeland. De constructie van staal en beton moet geluidshinder voor zo'n 60 woningen en een basisschool verminderen.

De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen over geluidshinder tegen te gaan rond de N201, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot voor omwonenden. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk, vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte.

Kleiner en compacter

De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Deze innovatieve constructie van beton en staal buigt geluid af en is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm. Daarom kan deze wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen de kruising van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

Metingen

De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal dB’s met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.

Toekomst N201

Dit maakt onderdeel uit van het programma ‘Toekomst N201’. In dit programma onderzoekt de provincie mogelijkheden om de leefbaarheid rond deze provinciale weg te verbeteren. Het te plaatsen geluidsscherm maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai. Daarin zijn maatregelen opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijk en landelijk gebied.