NVC 2019 sessieronde 1: integraal ontwerp, reizigersdata en ADAS

dinsdag 15 oktober 2019
timer 3 min
Op 31 oktober is het Nationaal verkeerskundecongres. U kunt 's ochtends kiezen uit onder andere de volgende sessies: Minder auto's, meer woningen; Reizigersdata verzamelen en gebruiken en Rijtaakondersteunende systemen. Komt u ook?

Minder auto's, meer woningen

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken steeds meer met elkaar verweven. Passende mobiliteitsoplossingen worden zo belangrijk dat woningbouwplannen simpelweg niet meer kunnen worden gerealiseerd zonder. Dit vergt een integrale blik vanuit twee ‘werelden’.

 

Als mobiliteitsuitgangspunten hanteert Rebel a) korte verplaatsingsafstanden door nabijheid van veelgebruikte voorzieningen en werk, b) inclusieve, toegankelijke en betaalbare verplaatsingsmogelijkheden door keuzevrijheid in modaliteiten, c) gezonde verplaatsingen door actief vervoer (lopen en fietsen), d) schone verplaatsingen door lopen, fietsen en elektrisch (deel)vervoer, e) verkeersefficiënte verplaatsingen door openbaar / collectief vervoer en f) ruimte-efficiënte verplaatsingen door realisatie van mobiliteits-/servicehubs. Als leidend mobiliteitsprincipe hanteren wij STOMP. Startend met een beloopbare en befietsbare stad (Stappen en Trappen). Cruciaal daarbij is nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. De ‘restmobiliteit’ lossen we op met elektrische openbaar vervoer (OV) (waar gewenst voor de last mile on call) en elektrisch deelvervoer. Met (bak)fietsen, speedpedelecs, scooters, steps en ongetwijfeld nog nieuwe vormen zijn er voldoende mogelijkheden. Deze elementen worden aan elkaar verbonden met slimme IT-Tools (Mobiliteits as a Service / MaaS). De auto in particulier bezit komt op de laatste plaats. Door structurele aandacht voor de STOM kan de P teruggebracht worden, met andere woorden kunnen meer woningen gerealiseerd worden met minder auto’s.

Deze sessie wordt verzorgd door Robert Boshouwers (Rebel).

 

Reizigersdata verzamelen en gebruiken: hoe ver willen we gaan ?

Het verzamelen van data via smartphones is een effectieve en snelle manier om inzicht te krijgen in de reiziger. Bijvoorbeeld met geofence: binnen een denkbeeldige cirkel, de ‘geofence’, worden alle mobiele telefoons gesignaleerd, inclusief gegevens als geslacht, leeftijd en of je eenmalig de denkbeeldige cirkel bent gepasseerd of dat je er meerdere malen per week te vinden bent. Maar ook: welke top 10 interesses delen deze reizigers met elkaar?

  
De mogelijkheden van zogenoemde ‘data inwin technieken’ zijn groot, maar bezwaren zijn er ook. Zowel de kaders van de privacywetgeving als ethische aspecten spelen hierbij een rol. Wij willen graag een open discussie voeren over met name de ethische aspecten van het verzamelen én gebruiken van data. De wetgeving geeft aan hoever we mogen gaan. Maar hoever willen we hierin gaan?

Deze sessie wordt verzorgd door Tim Wille (&Morgen)

 

Rijtaakondersteunende systemen in het verkeer

Steeds meer voertuigen worden uitgerust met slimme hulpsystemen, zoals adaptieve cruise control, rijbaanondersteuning en noodremsystemen. Het doel van deze systemen is om automobilisten te helpen veiliger aan het verkeer deel te nemen. Maar begrijpen automobilisten ook goed wat deze hulpsystemen doen en wat ze er wel en niet van mogen verwachten? En wat betekent dat voor de verkeersveiligheid?

 

Chris Hottentot vertelt over de mogelijkheden en beperkingen van ADAS en (het gebrek aan) kennis van automobilisten over deze nieuwe hulpsystemen. Hierbij licht hij toe wat er nodig is om het gebruik van deze systemen veiliger te maken.

Deze sessie wordt verzorgd door Chris Hottentot (ANWB)

 

Nationaal verkeerskundecongres

Dit jaar is de tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres, op 30 en 31 oktober in Den Haag. De ideale gelegenheid om kennis op te doen, uw netwerk te onderhouden en op de hoogte te blijven over de ontwikkeling uit uw vakgebied.

Lees hier meer.