Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer

donderdag 21 februari 2019
timer 3 min
Onlangs verscheen het rapport parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer. In dit rapport staan de uitkomsten van het beleidsonderzoek dat bureau SDP in opdracht van I&W heeft gedaan naar invloed van parkeerbeleid op autogebruik in stedelijke centra.

Parkeerbeleid zorgt voor 30 procentpunt lager autogebruik; andere factoren zoals files, OV-aanbod en de concentratie zelf hebben veel kleiner effect. Het onderzoek bevestigt enkele ‘open deuren’: mensen onder de 18 en studenten met gratis OV reizen veel minder vaak met de auto. Op afstanden korter dan 15 kilometer gebruikt men ook minder auto en vaker de fiets. Als mensen samen reizen gebruikt men juist vaker de auto, ook op korte afstanden. Files blijken niet of nauwelijks effect te hebben. Opmerkelijk is dat ook reistijd en het reizen naar een concentratie zelf nauwelijks effect hebben. Bij sterkere concentratie slippen de wegen dicht en wordt het moeilijk een parkeerplaats te vinden, maar dat blijkt geen reden voor mensen om de auto vaker te laten staan. Dat geldt ook voor het OV: goed aanbod alleen zorgt niet merkbaar voor minder autogebruik.

Parkeertarieven hebben wel effect

Parkeerbeleid middels parkeertarieven en het beperken van gratis parkeren bij bedrijven blijkt wel sterk effect te hebben: dit zorgt voor 30 procentpunt lager automarktaandeel. Zowel voor de korte als de lange afstand. Het maakt hiermee sterkere concentratie mogelijk, en wordt met name bij concentraties toegepast. Casussen laten zien dat parkeerbeleid meer effect heeft bij goed OV-aanbod; parkeerbeleid genereert OV- en fietsvraag.

Bereikbaarheid G4

Parkeerbeleid speelt belangrijke rol bij bereikbaarheid en verdere concentratie G4. Het huidige parkeerbeleid bij concentraties richt zich vooral op bezoekers en slechts beperkt op bewoners. Middels de beprijzing, tarief variabel per uur, krijgen bezoekers vooral incentive om een alternatief te zoeken naarmate ze meer dagen per week en langer op de werkplek moeten zijn. Forensen worden zo harder getroffen dan winkelbezoekers: forensen komen elke dag weer voor lange tijd terug. Daarnaast is er bij de sterkste concentraties een beperking aan het aantal parkeerplaatsen per 100 vierkante meter kantoor, lang niet alle forensen kunnen dus ‘gratis’ parkeren bij hun werkgever.

Bouwnormering

Naast het parkeertarief verschilt ook de bouwnormering, het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein bij de werkgever, sterk per gemeente. De G4 hanteren een strikte, maximum vier parkeerbouwnorm van 0,4 tot 1,0 parkeerplaats per 100 vierkante meter kantoor. De G5-10 hebben ruimere of zelfs minimumnormen (Breda minimaal 0,8 en Almere zelfs minimaal 1,7 parkeerplaatsen). Met andere woorden: kleinere steden hanteren parkeernormen om autogebruik te faciliteren terwijl grote steden parkeerbouwnormen hanteren om het autogebruik terug te dringen.

Autogebruik

Het effect op het autogebruik is significant: het aandeel auto naar de G4 vanaf meer dan vijftien kilometer is 40 procent voor Utrecht, Amsterdam en Den Haag en 50 procent voor Rotterdam. Voor de G5-10 ligt dit tussen de 65 en 80 procent. Het striktere parkeerbeleid in de G4 maakt een sterkere concentratie mogelijk. Steden als Eindhoven lijken op een keerpunt te staan: de stad slibt dicht. Doorzetten op intensivering en groei vergt een strenger parkeerbeleid om de bereikbaarheid op peil te kunnen houden.

Deze verkennende studie laat het effect van parkeerbeleid zien op met name het woon-werkverkeer en daarmee de parkeerruimte en wegcapaciteit tijdens de dagelijkse spits. Dit effect is met name groot in de grootste steden met de grootste dichtheden. Het lijkt een directe relatie: dergelijke steden bereikbaar houden kan alleen met een sturend parkeerbeleid. Zonder een dergelijk beleid is het gebruik van alternatieven als de fiets of OV immers veel lager.

Dit waren de belangrijkste uitkomsten uit de samenvatting van het onderzoek. Je kunt hier het hele onderzoek lezen.

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »