Parkeerruimte in Groningen wordt anders benut

donderdag 7 juni 2018
timer 2 min
De parkeerruimte in Groningen gaat anders worden benut. Dat staat onder meer centraal in de komende coalitieperiode van de gemeente Groningen. Meer openbare ruimte gaat naar onder meer spelen, groen en ontmoeten en minder ruimte naar parkeren. Parkeernormen worden flexibeler en per deelgebied wordt het maatwerk.

Dat zijn enkele hoofdlijnen van de parkeervisie ‘Ruimte voor de straat’ van de gemeente Groningen. Het college van B&W wil meer ruimte op straat creëren, door in te zetten op gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s en door ‘groene straten’ in te richten.

 

De gemeente zoekt de balans tussen het gebruik van de openbare ruimte als parkeerfunctie en andere functies, vertelt wethouder Paul de Rook. “Anders gezegd: ons parkeerbeleid heeft ook altijd te maken met wat we willen met leefbaarheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid en economie, duurzaamheid, veiligheid en binnenstadsbeleid.”

Geen privéparkeerplaats

Het uitgangspunt in Groningen wordt dat de openbare ruimte geen ‘privéparkeerplaats’ is. In principe wordt betaald parkeren ‘de standaard’, tenzij het ergens gratis is. In het verleden was die gedachte andersom: parkeren was gratis, behalve daar waar het betaald is.

Parkeren op eigen terrein (POET)

De gemeente neemt in het parkeerbeleid afscheid van de klassieke indeling tussen binnenstad, ringwijken en overige gebieden en stapt over op specifiek gebiedsgericht parkeerbeleid, waarin per gebied maatregelen getroffen worden die nodig en effectief zijn.

 

Het gebiedsspecifieke parkeerbeleid leidt ertoe dat stadsbewoners in drukke gebieden met een parkeerplek op eigen terrein, niet langer meer vanzelfsprekend een straatparkeerplaats krijgen. Al eerder afgegeven parkeervergunning worden niet afgenomen, maar straatparkeervergunningen worden niet meer automatisch doorgegeven bij verhuizingen.

Van minimum naar maximum parkeernormen

Parkeernormen gaat de gemeente herijken, waarbij ze flexibeler worden toegepast. Samen met de ontwikkelaar en toekomstige gebruiker worden parkeernormen ‘op maat’ afgesproken. Momenteel schrijven de normen nog voor hoeveel parkeerplekken de ontwikkelaar minimaal moet realiseren. Dat wordt andersom: de gemeente stelt een maximum vast.

 

In die normen neemt de gemeente ook het aandeel deelauto’s en/of laadvoorzieningen voor e-auto’s mee. In nieuwbouw wil de gemeente zelfs een 0-norm gaan hanteren: als ontwikkelaars verwachten dat er vraag is naar woningen zonder parkeerplek, wil de gemeente hen die ruimte bieden.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »