Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

dinsdag 7 april 2020
timer 10 min

Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport 'Mobiliteits(on)geluk : op weg naar sociale alliantie mobiliteit'. Het rapport is gericht op middelgrote steden die zich profileren als fietsstad en kenmerkende risicogroepen op het gebied van armoede hebben.

Uit het rapport:

'Om vervoersarmoede aan te pakken dient fietsen op de agenda van organisaties te staan die direct met de doelgroep in contact staat. De doelgroep is lastig te bereiken op afstand. Organisaties die in contact staan kennen de doelgroep, maar hebben vaak een gebrek aan tijd of geld. Breng daarom vooral de fietsboodschap.'

'De kracht van een stadbrede alliantie is dat ‘het verhaal over fietsen’ op verschillende plekken door verschillende mensen verteld wordt. Het gaat vooral om verbinden van verschillende partijen met verschillende doelgroepen, met een eenduidige visie en werken aan de bekendheid binnen de doelgroep.'

'Een innovatieprogramma is gebaat bij beleidsdomein overstijgend denken en handelen van ambtenaren en externe organisaties. Daarvoor is ambitie en commitment, aan-gestuurd door een integraal aanjaagteam, noodzakelijk. Voor een gemeente is het nieuw om met integrale programma’s te werken die beleidsdomeinoverstijgend zijn. Dit is hoe een programma is ingericht, een vervoersmiddel inzetten (de fiets, traditioneel toe-behorend aan verkeer en vervoer) om sociale doelstellingen (empowerment, zelfontplooiing en gezonde leefstijl -traditioneel toebehorend aan maatschappelijke ontwikkeling-) te bereiken. Dit vraagt om een andere werkwijze binnen een gemeente waarbij ambtenaren voorbij hun eigen beleidsdomein kunnen denken en handelen.'

'Fietsen is een hefboom voor stedelijke transities (zoals de mobiliteitstransitie), maar ook in het bereiken van gemeentelijke doelstellingen zoals vergroening en dagelijks bewegen. Genoeg mensen willen er wel mee aan de slag. Ambitie is cruciaal en vergt commitment door serieuze budgetten en leiderschap binnen de gemeente en andere organisaties.'

Enkele aanbevelingen

Zeven stappen naar een sociale alliantie mobiliteit (samen):

  • inventariseer waar de kansen en bedreiging liggen op wijkniveau;
  • bijeenbrengen van stakeholders;
  • aanbieden van mogelijke initiatieven en ondersteunen;
  • communicatie over fietsen is hip, mooie bikes, events,…. (jongeren);
  • organiseren, iemand verantwoordelijk - continue karakter (sociale alliantie mobiliteit);
  • vast aanspreekpunt vanuit de gemeente (welzijnsorganisatie);
  • investering voor de langere termijn; dat is een politieke keuze.

 

In de uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak is samenwerking met lokale organisaties en sleutelfiguren cruciaal. De doelgroep die steden hebben, beoogd zijn mensen in armoede. Zij leven vaak geïsoleerd en zijn afhankelijk van hun lokale omgeving. Het is belangrijk dat fietsstimulering vanuit deze lokale omgeving en het lokale netwerk wordt aangeboden omdat dit het meest vertrouwelijk is voor de doelgroep. Een dergelijke aanpak is zowel tijdsintensief als belonend. 

 

Lees hier het hele rapport.

 

Lees verder

Samen veilig op 1,5 meter afstand

25 sep om 16:24 uur
Nederland zoekt stap voor stap zijn weg terug uit de intelligente lockdown. Dit leidt tot een toename van…
Lees verder »

Prinsjesdag: 1,9 miljard euro voor wegen en spoor

15 sep om 15:52 uur
De komende jaren geeft het ministerie van IenW 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »

Pilot N201: vrachtverkeer sneller en schoner dankzij iVRI’s

20 jul om 11:06 uur
Gedurende zes weken vóór de coronacrisis werd op de N201 over een traject van 14 kilometer van en naar Mijdrecht…
Lees verder »

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »