Tijdelijke en definitieve parkeergarages bij ziekenhuizen

dinsdag 21 maart 2017
timer 5 min
Wanneer ziekenhuizen willen uitbreiden gaat dit altijd ten koste van het maaiveld. Dit betekent dat de parkeercapaciteit in het gedrang komt. Om dat te ondervangen, kiezen ziekenhuizen voor een tijdelijke of definitieve realisatie van nieuwe parkeercapaciteit.

Thom Hienekamp, directeur van Ballast Nedam Parking, ziet dat er de laatste jaren drie redenen zijn, waarom ziekenhuizen zich bezighouden met parkeren. “Of ze willen bijbouwen en hebben eigenlijk te weinig terrein of ze willen een tijdelijke oplossing omdat ze aan het bijbouwen gaan, waardoor ze een stukje extra parkeerbehoefte nodig hebben. Je ziet dus zowel een vraag vanuit ziekenhuizen naar definitieve als naar tijdelijke parkeeroplossingen. Daarnaast zie je de trend dat ziekenhuizen fuseren, waardoor de parkeerbehoefte groter wordt.”


Hienekamp vindt dat een parkeergarage bij een ziekenhuis zodanig ontworpen moet zijn, dat je makkelijk kunt parkeren, makkelijke bochten kunt maken, makkelijk de uitgang van de garage kunt vinden en dat de garage goed begaanbaar is. “Bezoekers van ziekenhuizen zijn met andere zaken bezig, zowel bij het inrijden (vooraf) als bij het uitrijden (achteraf) van een parkeergarage.”

Tijdelijk en definitief

Ballast Nedam Parking realiseerde in 2006 voor het eerst een tijdelijke parkeergarage bij een ziekenhuis, een enkeldek bij Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam met 500 plaatsen: 250 op het dek en 250 eronder. Het was een van de eerste ModuPark® garages, complete demontabele parkeergarages opgebouwd uit stalen en betonnen prefab-elementen. Ruim vijf jaar later realiseerde Ballast Nedam Parking bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort de eerste definitieve parkeergarage bij een ziekenhuis. Ook deze garage was gebaseerd op het ModuPark®-principe. “Dat is het mooie van het systeem”, legt Hienekamp uit. “Je kunt het zowel definitief als tijdelijk gebruiken. De verschillen daartussen zitten met name in de oplossing voor de bevestiging van de constructie onderling. In de look-and-feel zie je het niet.”

Reinier de Graaf Gasthuis

Een van de opdrachtgevers van Ballast Nedam Parking was het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. “Zij hadden vijf jaar geleden parkeercapaciteit nodig, omdat het maaiveldparkeren ontoereikend was vanwege de nieuwbouw die ze wilden realiseren. Zij hebben toen een tijdelijke oplossing gezocht en besloten met een garage de hoogte in te gaan. Die oplossing met 633 plekken was toereikend om tijdens de bouw de bezoekers te laten parkeren.” Het ModuPark®-principe kon daar flexibel op inspelen. “Het kan op maat gemaakt worden, want het is opgebouwd uit modules van 5 meter breed en 16 meter lang, die zowel horizontaal als verticaal als in de hoogte zijn uit te bouwen. Bovendien zijn er vaste modules voor de hellingbaan en voor het trappenhuis.”

 

Cees van der Zande, directeur Strategisch Vastgoed van de Reinier Haga Groep, waarvan het Reinier de Graaf Gasthuis deel uitmaakt, ervoer de voordelen van de flexibiliteit van ModuPark® in de praktijk. “We hadden meer keuzes dan we dachten. Oorspronkelijk beoogden we één groot parkeerdek. Maar dankzij de modulaire bouw behoorde een complete parkeergarage ook tot de mogelijkheden. En daarin was ook nog veel te kiezen: de omvang, de exacte locatie en vorm, de afwerking. We konden de parkeergarage perfect op onze wensen afstemmen. Zo zorgden we bijvoorbeeld dat het uitzicht prettig bleef vanaf het kinderrevalidatiecentrum. Want bij ons staat het belang van onze patiënten altijd voorop.”

Ideaal van hergebruik

Een groot boekhoudkundig voordeel van het ModuPark®-principe is dat ziekenhuizen bij een tijdelijke oplossing een gegarandeerde terugkoopwaarde van Ballast Nedam Parking aangeboden krijgen. Dit speelde ook bij het Reinier de Graaf Gasthuis, waar het vanaf het begin duidelijk was dat het om een tijdelijke oplossing zou gaan. Daarom was het voor Van der Zande ideaal dat er bij aanschaf al afspraken gemaakt konden worden over terugkoop. “Als we deze parkeergarage niet meer nodig hebben, verhuist hij gewoon naar een volgende locatie. Die afspraken over terugkoop hebben voor ons de doorslag gegeven om voor ModuPark® van Ballast Nedam Parking te kiezen. Vanuit economische afwegingen, maar ook vanuit het ideaal van hergebruik. De volgende eigenaar is zelfs al bij ons bezoek geweest om de garage te bekijken. Dat voelt gewoon goed.” Eind  2017 verhuist de tijdelijke garage van het Reinier de Graaf Gasthuis naar de nieuwe locatie.

 

Van der Zande is ook goed te spreken over het  efficiënte realisatieproces zoals dat destijds plaatsvond. “De hele garage stond in vier maanden. Dat klonk ambitieus, en bleek realistisch. Dan zie je dat er een goede organisatie achter staat, die de bouw gedegen heeft voorbereid. Strakke inkoop, just in time delivery, goede logistiek. En daar open en transparant over communiceren. Met als resultaat dat de overlast beperkt bleef tot een minimum. De vele zware transporten? Die zijn bij wijze van spreken onopgemerkt gepasseerd. Voordat we het goed en wel beseften, was de parkeergarage al gereed voor gebruik.”

 

Wanneer de opdrachtgever toch voor een definitieve oplossing kiest, kan ModuPark®-garage desgewenst voorzien worden van een chique gevel. Hienekamp: “De constructie is zo uitgelegd, dat elke gevel er tegenaan kan.”

Door Peter Bekkering

De tijdelijke parkeergarage bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.