Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

woensdag 1 april 2020
timer 5 min

De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Het ambitiedocument is aangescherpt: niet alleen zijn er meer mensen op de fiets nodig om het Tour de Force-doel te halen, maar de fiets is erkend en noodzakelijk als middel om verschillende maatschappelijke doelen te halen. Vijf nieuwe ploegen verlaten de startblokken voor een schaalsprong in de komende vier jaar.


Door Nettie Bakker


Serie Tour-de-Force, aflevering 1


In deze serie volgen we de Tour-de-Force. In iedere aflevering geeft programmamanager Ronald de Haas een stand van zaken. Hij coördineert en regisseert de aanpak en activiteiten van en voor de Tourleiding, het Tourbureau en vijf ploegleiders. Naast het algemene nieuws, staat in iedere aflevering een ploeg centraal. In deze aflevering spreken ploegleiders Kate de Jager en Hugo van der Steenhoven over ‘Stimuleren van (veilig) fietsgebruik en fietsinitiatieven’.


 

2019 was min of meer een jaar van herbezinning voor de Tour de Force. Aanleiding hiervoor was onder meer urgentie en samenhang van maatschappelijke thema’s op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaat en gezondheid. Op alle vlakken komt de fiets naar voren als effectief middel. Dat vraagt om een andere aanpak binnen de Tour de Force. De Haas: “We hebben opnieuw gekeken naar thema’s en hoe we dat aanvliegen. In de komende vier jaar moeten we een schaalsprong maken om voldoende vaart te maken om met de fiets een bijdrage te leveren aan het oplossen van urgente problemen. De tijdelijk minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil mede hiervoor 200 duizend extra fietsforenzen. Hiervoor moeten we: anders denken - afstanden tot 15 km worden per fiets gedaan, tenzij-, anders financieren - gebundelde budgetten voor infra, klimaat en gezondheid- en de fiets anders ruimte geven. Er zijn veel positieve MKBA’s voor investeringen in fiets. Dat moeten we goed tussen de oren van de beslissers krijgen. Het fietsen kan op belangrijke maatschappelijke thema’s het verschil maken: fiets houdt de stad bereikbaar, zorgt voor een vitaal platteland, draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, bevordert de gezondheid en bevordert de inclusiviteit doordat het mensen sociale en ontwikkelingskansen biedt.”

Op vijf thema’s die prioriteit krijgen zijn ploegen samengesteld binnen de Tour de Force. Begin april heeft iedere ploeg zijn werkprogramma gereed. In deze werkplannen worden verbindingen gelegd en focus aangebracht in concrete activiteiten met als doel om ‘samen meer te betekenen dan ieder voor zich’.

Meer informatie over de activiteiten en organisatie Tour de Force.

 

Lees hier het interview met ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS). 

 

 

--

 

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

Lees verder

Fietsenwinkel Steelrides wint Rotterdamse circulariteitsprijs

24 nov om 12:55 uur
De Rotterdamse Fietsenwinkel Steelriders heeft de eerste Ster in Circulair ontvangen uit handen van wethouder Arno…
Lees verder »

Waar parkeren we de fiets?

19 nov om 10:27 uur
Er wordt steeds vaker gekozen voor duurzame vervoersmiddelen om van A naar B te komen. De fiets draagt, onder…
Lees verder »

Cycledata start pilot met Fiets Peloton herkenning/iVRI

12 nov om 11:39 uur
In de groene stad, de smart city van de toekomst, moeten vervuilende voertuigen zoveel mogelijk plaatsmaken voor…
Lees verder »

“Wij meten de werkelijkheid”

3 nov om 09:20 uur
Marc Witteveen is sinds begin dit jaar Managing Director bij fietsdata-specialist Cycle Data. “Hiervoor heb ik 13…
Lees verder »

Provincie Noord-Holland geeft fietsers en voetsers langer groen licht

27 okt om 09:33 uur
De provincie Noord-Holland neemt maatregelen om ook op drukke kruispunten voldoende ruimte voor fietsers en…
Lees verder »

Fiets en ITS: train je data-reflex

15 okt om 12:32 uur
Duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn enkele van de redenen die we aanvoeren om…
Lees verder »

Verkiezing mooiste fietsenstalling van het jaar

6 okt om 09:47 uur
In de regio Haaglanden is de verkiezing van de mooiste fietsenstalling van het jaar begonnen. Het gaat dan om…
Lees verder »

Debat Fietshelmplicht op het Verbindingsfestival: wel of niet?

22 sep om 16:07 uur
Een fietshelmplicht kan de verkeersveiligheid vergroten, stelt het beleidsadviserend rapport ‘Kansrijk…
Lees verder »