Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

woensdag 1 april 2020
timer 5 min

De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Het ambitiedocument is aangescherpt: niet alleen zijn er meer mensen op de fiets nodig om het Tour de Force-doel te halen, maar de fiets is erkend en noodzakelijk als middel om verschillende maatschappelijke doelen te halen. Vijf nieuwe ploegen verlaten de startblokken voor een schaalsprong in de komende vier jaar.


Door Nettie Bakker


Serie Tour-de-Force, aflevering 1


In deze serie volgen we de Tour-de-Force. In iedere aflevering geeft programmamanager Ronald de Haas een stand van zaken. Hij coördineert en regisseert de aanpak en activiteiten van en voor de Tourleiding, het Tourbureau en vijf ploegleiders. Naast het algemene nieuws, staat in iedere aflevering een ploeg centraal. In deze aflevering spreken ploegleiders Kate de Jager en Hugo van der Steenhoven over ‘Stimuleren van (veilig) fietsgebruik en fietsinitiatieven’.


 

2019 was min of meer een jaar van herbezinning voor de Tour de Force. Aanleiding hiervoor was onder meer urgentie en samenhang van maatschappelijke thema’s op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaat en gezondheid. Op alle vlakken komt de fiets naar voren als effectief middel. Dat vraagt om een andere aanpak binnen de Tour de Force. De Haas: “We hebben opnieuw gekeken naar thema’s en hoe we dat aanvliegen. In de komende vier jaar moeten we een schaalsprong maken om voldoende vaart te maken om met de fiets een bijdrage te leveren aan het oplossen van urgente problemen. De tijdelijk minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil mede hiervoor 200 duizend extra fietsforenzen. Hiervoor moeten we: anders denken - afstanden tot 15 km worden per fiets gedaan, tenzij-, anders financieren - gebundelde budgetten voor infra, klimaat en gezondheid- en de fiets anders ruimte geven. Er zijn veel positieve MKBA’s voor investeringen in fiets. Dat moeten we goed tussen de oren van de beslissers krijgen. Het fietsen kan op belangrijke maatschappelijke thema’s het verschil maken: fiets houdt de stad bereikbaar, zorgt voor een vitaal platteland, draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, bevordert de gezondheid en bevordert de inclusiviteit doordat het mensen sociale en ontwikkelingskansen biedt.”

Op vijf thema’s die prioriteit krijgen zijn ploegen samengesteld binnen de Tour de Force. Begin april heeft iedere ploeg zijn werkprogramma gereed. In deze werkplannen worden verbindingen gelegd en focus aangebracht in concrete activiteiten met als doel om ‘samen meer te betekenen dan ieder voor zich’.

Meer informatie over de activiteiten en organisatie Tour de Force.

 

Lees hier het interview met ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS). 

 

 

--

 

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

Lees verder

Fietspaden Oosthoutlaan in Teylingen opgeknapt

25 mei om 10:28 uur
De fietspaden op de Oosthoutlaan in Teylingen (Zuid-Holland) hebben een opknapbeurt gekregen. Het gaat om twee…
Lees verder »

Boodschappen bezorgd per fiets in Leiden

15 mei om 11:52 uur
HerenDoeza, de ondernemersvereniging van de Herenstraat en Doezastraat in Leiden, is partner van Bereikbaar…
Lees verder »

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

6 mei om 11:23 uurtimer5 min
CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: ‘Wij verbinden, versterken en verspreiden’

31 mrt om 13:18 uurtimer7 min
Ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS) hebben hun…
Lees verder »