Tour de Force: ‘Wij verbinden, versterken en verspreiden’

dinsdag 31 maart 2020
timer 7 min

Ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS) hebben hun actieplan begin februari gedeeld met hun partners. Naast gerichte acties voor drie focusgroepen: scholieren, woon-werkverkeer en senioren, starten ze drie acties ten behoeve van álle fietsers.

Door Nettie Bakker

Serie Tour-de-Force, aflevering 1


In deze serie volgen we de Tour-de-Force. In iedere aflevering geeft programmamanager Ronald de Haas een stand van zaken. Hij coördineert en regisseert de aanpak en activiteiten van en voor de Tourleiding, het Tourbureau en vijf ploegleiders. Naast het algemene nieuws, staat in iedere aflevering een ploeg centraal. In deze aflevering spreken ploegleiders Kate de Jager en Hugo van der Steenhoven over ‘Stimuleren van (veilig) fietsgebruik en fietsinitiatieven’.
 


Een opvallende actie is een battle of concepts, die nieuwe ideeën moet opleveren om enkelvoudige fietsongevallen beter op het netvlies krijgen bij media, fietsers en wegbeheerders. “Een voorbeeld is  aandacht voor verkeersveiligheid dat als een satéprikker door alle ploegen heen loopt”, verduidelijkt Kate de Jager. Een tweede brede actie is een korte video waarin mensen, van jong tot oud, duidelijk maken dat fietsen niet altijd vanzelfsprekend is of was. Deze video wordt op 9 april getoond op de brede partnermiddag van de Tour de Force. En in Overschie starten huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnswerk, sportstimulering en de Fietsersbond een pilot met een groep wijkbewoners om gezonder te gaan leven. Deze pilot wordt gemonitord door DRIFT, onderdeel Erasmus universiteit.

De focuspunten voor verschillende acties zijn: Veilig op de fiets (en lopend) naar school (scholieren), Woon-werkverkeer op de fiets (werkgevers en werknemers) en Ouderen zo lang mogelijk veilig op de fiets houden (senioren). De ploegleiders ontwikkelen geen eigen projecten, maar verbinden, faciliteren en versterken bestaande partners en projecten en ondersteunen dat met evaluatie en monitoring. “Want het is belangrijk om opgedane kennis te delen”, benadrukt De Jager. “Zo liften we mee met het VWS-project ‘Bewegen naar je werk’. Daarnaast is de Fietsmissie van IenW, ’10 procent meer werknemers op de fiets naar het werk’, onder het motto ‘Kies de Fiets’ gelanceerd. Werkgevers die zich aanmelden ontvangen naast een fietspotentiescan een informatiepakket en worden in contact gebracht met de regionale werkgeversnetwerken. Senioren worden met het programma ‘Doortrappen’ meer bewust gemaakt van zo lang mogelijk veilig fietsen. Dit lokale programma verbindt verkeersveiligheid met het sport- en welzijnsdomein. Samen met de partners rollen we dit programma uit over Nederland.”

Ander voorbeeld is het versterken van de ANWB-missie om ieder kind van een fiets te voorzien. Van der Steenhoven: “Wij helpen nu in vier steden om deze ambitie aan te sluiten bij gemeentelijke projecten. Zo inventariseert een medewerker van de gemeente Den Haag wat er al gebeurt op het gebied van kinderen en fietsen, welke partners daarvoor te benaderen zijn, wat zij nodig hebben om ‘ieder kind van een fiets te voorzien’ en welke fietsen daarvoor inzetbaar zijn. Deze Haagse aanpak moet evenals acties om ‘alle kinderen in armoede aan een fiets te helpen’ in Rotterdam, Tilburg en Zwolle leiden tot een concept waarmee ook andere steden uit de voeten kunnen.”

De Jager wijst er ten slotte op dat de fiets ook ontdekt wordt in de grotere afspraken, zoals het Preventieakkoord. “En in stedelijke principes”, voegt Van der Steenhoven toe, “Zoals ‘Healthy Urban Living’. Hier komt naast de beleidsvelden mobiliteit en gezondheid ook de natuur om de hoek kijken.”

--

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

 

--

Lees verder

Fietspaden Oosthoutlaan in Teylingen opgeknapt

25 mei om 10:28 uur
De fietspaden op de Oosthoutlaan in Teylingen (Zuid-Holland) hebben een opknapbeurt gekregen. Het gaat om twee…
Lees verder »

Boodschappen bezorgd per fiets in Leiden

15 mei om 11:52 uur
HerenDoeza, de ondernemersvereniging van de Herenstraat en Doezastraat in Leiden, is partner van Bereikbaar…
Lees verder »

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

6 mei om 11:23 uurtimer5 min
CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr om 10:21 uurtimer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »