Van achteromkijken naar risicogestuurd werken

maandag 26 oktober 2020

Antea Group heeft vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om gemeentelijke wegbeheerders te ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 

“Verkeersveiligheid heeft lange tijd minder aandacht gehad. Daarom is het SPV opgesteld, om samen met overheden, bedrijfsleven en andere stakeholders op te trekken en de verkeersveiligheid te verbeteren. Op 14 februari is het startakkoord SPV getekend door alle weg beherende overheden. Centraal in het SPV staat een risicogestuurde aanpak.”, aldus Robert Coffeng, managing consultant bij Antea Group. “Dus naast achteraf kijken waar ongevallen gebeuren met name vooraf, op basis van risicoanalyses en beschikbare data, de risico’s te analyseren en daarop maatregelen en beleid af te stemmen en vervolgens te monitoren. Wij hebben vanuit het ministerie de opdracht gekregen om wegbeheerende overheidsorganisaties hierbij te ondersteunen. Dit doen we samen met Royal HaskoningDHV.”

“Wegbeheerders werken met een stappenplan waarbij een risicoanalyse centraal staat, en moeten vervolgens dat plan omzetten in een uitvoeringsprogramma. Wij bieden ondersteuning bij dat proces. Waar kunnen gemeenten data halen, hoe kunnen wegbeheerders die data doelbewust en efficiënt inzetten, dat soort vragen, daar ondersteunen wij bij. We merken dat bij een aantal gemeenten soms toch ook het idee speelt dat het vooral veel tijd kost en dat er beperkt zicht op (openbaar) beschikbare data is. Wat dan helpt is focus aan te brengen. Wij maken ook inzichtelijk wat ze nu precies hebben aan een risico gestuurde aanpak, zodat een wegbeheerder daar ook mee naar zijn wethouder kan. Die wil vaak toch graag kunnen ingrijpen bij een gevaarlijke situatie, het helpt als een verkeerskundige een goede onderbouwing kan geven bij politieke keuzes.”

Johannes Hus van Antea Group verzorgt samen met de SWOV en de gemeente Schiedam een sessie op het Nationaal Verkeerveiligheidscongres, op 16 april in Utrecht. Schiedam was één van de eerste gemeenten die serieus aan de slag is gegaan met een risicoanalyse. Dat levert een interessante casus op. “We hopen ook met deze sessie weer meer gemeentelijke verkeerskundigen te bereiken. Vaak komen ze er dan ook achter dat er feitelijk al heel veel data beschikbaar is, en dat daar al duidelijke lijnen of onderbouwing uit te halen is om je gemeente verkeersveiliger te maken.”

“Er zijn ook gemeenten die dit nu er niet bij kunnen hebben, hun bordje is al vol. Als je als gemeente druk bent met het organiseren van de Formule 1 is dat ook wel begrijpelijk.”


Risicoanalyse in het kort

Bij een risicoanalyse brengen we de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem in kaart: welke wegkenmerken, doelgroepen, situaties of gedragingen van verkeersdeelnemers vormen een potentieel gevaar voor de verkeersveiligheid in jouw gemeente? Een risicoanalyse is dus een proactief instrument om risico’s te meten en ongevallen te voorkómen door die risico’s aan te pakken.

Een risicoanalyse laat zien op welke punten het verkeerssysteem moet worden verbeterd om onveilige situaties te voorkomen. Een risicoanalyse bevat dus geen maatregelen – die komen later aan bod in een Uitvoeringsprogramma.


Stappenplan

Dit stappenplan laat zien hoe je een risicoanalyse kunt maken van het verkeerssysteem in jouw gemeente.

Stap 1   Begin met de basis: hoe is de bevolking samengesteld?
Stap 2   Kijk naar de infrastructuur van wegen en fietspaden
Stap 3   Hoe hard rijden verkeersdeelnemers in de gemeente?
Stap 4   Hoeveel bestuurders rijden onder invloed van alcohol of drugs?
Stap 5   Kijk ook naar ongevallen en verkeersslachtoffers
Stap 6   Prioriteer: bepaal wat als eerste aangepakt moet worden.

 

 

Lees verder

Thuiswerken. Een lust of een last?

24 nov om 14:54 uur
Aan de ene kant: geen reistijd en een betere werk/privé balans. Aan de andere kant: het gemis van collega’s en…
Lees verder »

Benelux wil hoger maximumgewicht vrachtauto's op alternatieve brandstof

11 nov om 15:44 uur
De Benelux wil het toegestane maximumgewicht voor vrachtwagens op alternatieve brandstoffen verhogen. Het…
Lees verder »

Rotterdam gaat voor plaatsen laadpalen samenwerken met andere gemeenten

4 nov om 11:58 uur
Rotterdam heeft de aanbesteding gepubliceerd voor nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Het gaat…
Lees verder »

Het bevorderen van de toekomst van autonoom rijden met co-simulatie

6 okt om 10:03 uur
Welke invloed hebben zelfrijdende auto’s op het verkeer in de toekomst? Alle denkbare scenario’s kunnen…
Lees verder »

XTNT schenkt 1500 euro aan New Mobility Foundation

25 sep om 16:17 uur
Een bijzonder moment: directielid en XTNT’er Kai Feldkamp overhandigde woensdag 23 september een mooi bedrag van…
Lees verder »

Kansen en uitdagingen voor de verkeerspsycholoog

17 sep om 15:37 uur
Matthijs Dicke Ogenia is verkeerspyscholoog bij adviesbureau Goudappel Coffeng. “Als verkeerspsycholoog ben ik…
Lees verder »