Volgende stap in parkeerhandhaving met de parttime scanauto

woensdag 31 januari 2024

De inzet van een scanauto in een gemeente met een klein of beperkt betaald parkeergebied lijkt in eerste instantie niet haalbaar vanwege de daarmee gemoeide investeringen. De parttime scanauto oplossing van Brickyard biedt dan uitkomst.

Scanauto's zijn ontworpen om snel en efficiënt grote hoeveelheden kentekens te scannen. Met behulp van een scanauto kan eenvoudig toezicht worden gehouden op een groot gebied, met veel parkeerplekken. Dit resulteert in een verhoogde naleving van het parkeerbeleid en draagt daarmee bij aan een hogere betalingsbereidheid.  Scanauto's zijn daarmee een belangrijk onderdeel van parkeerhandhaving.
Elke gemeente met fiscaal parkeren en/of vergunningsgebieden heeft behoefte aan efficiënte parkeerhandhaving. Een goed ingezette scanauto vertegenwoordigt de meest economische en effectieve methode voor parkeerhandhaving. Bij een klein areaal kan het lijken alsof het niet haalbaar is een scanauto in te zetten. Een parttime scanauto biedt dan uitkomst, zelfs voor gemeenten met een areaal van zo’n 1500 betaalde parkeerplakken. 

De oplossing

Implementatie van een scanauto is niet uniek. Ook hanteren gemeenten vergelijkbare basiscriteria voor inzet van een scanauto. Wat Brickyard onderscheidt, is dat bij zowel de software als de dienstverlening, specifiek rekening is gehouden met de inzet van een parttime scanauto over meerdere gemeenten. Het model is schaalbaar, waardoor in samenwerking met de gemeente, per periode de intensiteit van inzet kan worden afgestemd.  Concreet betekent dit dat:

 • Bij het behalen van de mobiliteitsdoelstellingen in een afgesproken tijdsspanne, de intensiteit van inzet van de parttime scanauto kan worden afgeschaald
 • Bij uitbreiding van het parkeerareaal of van een aangrenzend vergunningsgebied de intensiteit van de inzet kan worden opgevoerd.

Wij hebben deze oplossing al bij meerdere gemeenten toegepast, met goed resultaat. De inzet van de parttime scanauto kent voor ons geen valkuilen meer.

Borgen van kennis

Een gemeente is een dynamische organisatie, waarbij omstandigheden veranderen. Wisselend personeel en wisselend beleid kunnen als gevolg hebben dat de benodigde kennis afneemt. 

Het borgen van de kennis over de oplossing in een gemeentelijke organisatie kan daardoor een uitdaging zijn voor een gemeente. Ook daarin ontzorgt Brickyard. 

Kenmerken van de dienstverlening

 • Alle noodzakelijke koppelingen ten behoeve van inzet van de scanauto zijn inbegrepen. Denk aan het automatisch inlezen van GEO-kaarten, NPR, handhavingssystemen, vergunningensystemen.
 • Een gebruiksvriendelijke en efficiënte backoffice voor de BOA , ingericht voor Desktop Enforcement, wat minder opvolging op straat noodzakelijk maakt.
 • Brickyard mobile voor opvolging op straat
 • Planningstools voor route-optimalisatie voor de scanauto.
 • Een betrouwbare scanoplossing met accurate locatiebepaling. Dit voorkomt overbodige boetes en bezwaarschriften en vergroot draagvlak bij handhavers en parkeerders.
 • Standaard uitgebreide rapportagefunctionaliteiten. Zo kan bijvoorbeeld worden gerapporteerd op de parkeerdruk, bezettings- en betalingsgraad over een gegeven periode.
 • Een beveiligd software platform wat ervoor zorgt de verkregen data beschermd is, volgens de hoogste standaarden. Dit laten wij toetsen door onze audits op AVG, ISO 27001 en ISAE3402.
 • Brickyard levert direct inzetbare oplossingen met de benodigde kennis en vaardigheden. Hierdoor kan het geavanceerde handhavingssysteem (hardware en software) meteen optimaal worden benut. Onze parttime oplossing wordt ondersteund door een chauffeur, projectleider, handhavingscoördinator en consultancy. Dit team zorgt voor optimale inzet van de scanauto met maximale efficiëntie, waarbij doelstelling is om de door de gemeente gewenste KPI’s te realiseren. 

Voordelen van parttime scanauto’s voor kleine en middelgrote gemeenten

 1. Kostenbeheersing: 
  • Het huren van een parttime scanauto stelt ook minder grote gemeenten in staat om de kosten te beheersen. Ze betalen alleen voor het gebruik wanneer dat nodig is.
  • De kostenbesparing betreft niet alleen de aanschaf van het voertuig, maar ook het scansysteem, de software en de chauffeur. Deze kosten worden verrekend naar rato van de inzet van het voertuig. Deze kostenbesparing maakt het mogelijk om rendabel te opereren bij alle gemeenten. Dit geldt ook voor gemeenten die behoefte hebben aan extra capaciteit in verband met uitbreiding van het parkeergebied, waarbij inzet van één extra scanauto te veel zou zijn.
 2. Flexibiliteit:
  • De oplossing met de parttime scanauto van Brickyard is schaalbaar voor wat betreft inzet en personele invulling.
 3. Naleving van de wetgeving: 
  • De inzet van parttime scanauto's kan bijdragen aan een betere naleving van het parkeerbeleid, wat de betalingsbereidheid in de gemeente ten goede komt. Naast parkeerhandhaving biedt de scanauto de mogelijkheid om te handhaven op zaken als taxistandplaatsen, laden & lossen, parkeerplaatsen voor gehandicapten en milieuzones.
 4. Data voor Beleidsvorming:
  • De gegevens verzameld door de scanauto's leveren waardevolle informatie voor huidig en toekomstig beleid. Brickyard beschikt over uitgebreide rapportagetools en over een datawarehouse waarin informatie conform AVG-richtlijnen wordt bewaard. Onze standaardrapportages zorgen voor de juiste inzichten in lokale vraagstukken. Denk hierbij aan bezettingsgraad, parkeerdruk of betalingsbereidheid. 
 5. De gemeente wordt ontzorgd maar behoudt de regie: 
  • De inzet van de parttime scanoplossing wordt afgestemd op te behalen doelstellingen (KPI’s). Deze KPI’s worden zorgvuldig gemonitord. In samenspraak met onze handhaafcoördinator wordt de planning van de aankomende periode hierop afgestemd. Op die manier krijgt een gemeente de inzet die noodzakelijk is om haar parkeerdoelstellingen te bereiken. Handhaving en opvolging worden door de gemeente zelf ingevuld. Gemeentelijke handhavers bepalen autonoom of en wanneer een naheffing word opgelegd. Zodoende worden de doelstellingen van de gemeente geborgd. 

Lees ook...

Dit artikel is een vervolgartikel en verdieping op het artikel: "JA! EEN SCANAUTO VOOR UW GEMEENTE IS WEL MOGELIJK!"