Extra aantrekkelijk om auto te laten staan tijdens sluiting Piet Heintunnel

donderdag 22 juli 2021

De renovatie van de Piet Heintunnel is gestart. Van 25 juni tot en met uiterlijk 30 september 2022 is de tunnel dicht voor al het verkeer. Dit kan vooral tijdens de spits leiden tot forse verkeershinder. Daarom zetten we in op slimme reisalternatieven en we stimuleren mensen om indien mogelijk de auto te laten staan. Het is te vroeg voor conclusies, maar het verkeersbeeld van de eerste weken na sluiting ziet er goed uit!

Sinds anderhalf jaar zijn Lisanne en Jasper vanuit XTNT als mobiliteitsmanagers onderdeel van het Taakveld Omgeving en Communicatie van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) van de gemeente Amsterdam. Samen doen zij er alles aan om de verkeershinder tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel zo minimaal mogelijk te houden. Ieder teamlid doet dat vanuit een eigen expertise en met een specifieke focus. Nog niet eerder werd in onze hoofdstad bij een project van deze omvang naast verkeersmanagement en communicatie, zo expliciet ingezet op mobiliteitsmanagement. Jasper en Lisanne hebben hier vanuit verschillende andere projecten veel ervaring mee en samen hebben zij voor de Piet Heintunnel diverse maatwerkacties in het leven geroepen.

Anders reizen is slimmer reizen

Jasper is in zijn werk altijd vastberaden. Hij weet wat hij wil bereiken en hoe hij daar komt. Eén van zijn speerpunten hierbij is dat we in onze communicatie heel duidelijk en eerlijk moeten zijn. Er wordt namelijk echt fórse verkeershinder verwacht, met name op werkdagen in de spits. Doe je niks, dan loopt alles vast. Jasper: “Ja, dat klopt. Dan loopt alles vast. Dat is ook de reden dat XTNT gevraagd is om te ondersteunen bij dit project. Want het afsluiten van zo’n belangrijke verkeersader kan nou eenmaal niet zonder consequenties. Je moet daar ook niet luchtig over doen of het mooier maken dan het is. Juist niet. Als we de weggebruiker laten weten dat de kans groot is dat je met die auto vast komt te staan, dan kan dat een hele goede motivatie zijn om eens een andere manier van reizen te proberen.  Zo landen onze mobiliteitsmaatregelen in de juiste context. En die samensmelting en integrale benadering van verkeersmanagement, communicatie en mobiliteitsmanagement is precies waar we bij XTNT altijd naar streven. We willen mensen op het juiste moment en op de meest passende manier aanspreken, informeren, aanzetten tot ander gedrag, ze daarin maximaal faciliteren en zo de bereikbaarheid van de omgeving structureel verbeteren.”

Om voortaan slimmer door Amsterdam-Oost te reizen, zijn er vanuit XTNT gesprekken gevoerd met meerdere partners. Lisanne stond aan de basis hiervan, en haar gestructureerde manier van werken was hier wederom van toegevoegde waarde: “Het is inderdaad belangrijk om in dit soort trajecten vanaf het begin af aan scherp te zijn. En dat betekent ook dat je voor jezelf en voor de opdrachtgever je stappen goed in kaart brengt en kunt onderbouwen. Welke maatregelen bedenk je? Met welke doelstellingen? Waarom de een wel en de ander niet? Wat kost het en wat levert het op? Waar hebben we al goede ervaringen mee, wat wordt een eerste testcase? Zo zijn Jasper en ik ook voor dit project tot mooie mobiliteitsmaatregelen gekomen, waarmee we de automobilist verleiden tot het – op z’n minst váker – laten staan van de auto.”

Er leiden meerdere wegen naar Rome

Een tunnel waar je vaak doorheen rijdt, gaat 15 maanden dicht. Dat is niet niks. Nu moet je omrijden, er zit niks anders op. Of wel? Jasper: “Verandering is altijd lastig, dus een helpende hand – misschien zelfs een duwtje in de rug – kan dan enorm helpen. En dat is precies wat we met onze mobiliteitsmaatregelen doen. Samen met onze partners hebben we aantrekkelijke acties en voordelen bedacht, speciaal voor automobilisten die anders hinder van de sluiting zouden ondervinden en nu van een slim alternatief gebruik kunnen maken.” De sluiting van de Piet Heintunnel en de alternatieven worden via diverse offline en online kanalen onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de volledige bestickering van tram 26 (die overigens wel door de Piet Heintunnel blijft rijden), bouwborden op de weg, advertenties in lokale kranten, reclames op de regionale radiozender en items in AT5. Online worden onder meer doelgroepgerichte banners ingezet op apps en social media. Lisanne: “Deze gerichte aanpak is mogelijk doordat we met geotargeting onze doelgroepen en reizigers voorafgaand aan de sluiting al voor een belangrijk deel in kaart hebben gebracht. Zo kunnen we reizigers en omwonenden over specifieke mobiliteitsmaatregelen informeren. Datzelfde doen we bij bedrijven, alleen dan offline. Samen met werkgeversorganisatie Breikers staan we in nauw contact met organisaties en hun werknemers over hun meest passende reisalternatieven.”

Alleen samen krijgen we de hinder onder controle

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni liepen we met de collega’s van het projectteam door Amsterdam-Oost. Als wandelende vraagbaak voor omwonenden, als actief informatiebulletin voor ondernemers en als praatpaal voor diegenen die gewoon even hun ei kwijt wilden. Jasper: “Deze actie heeft ons veel leuke reacties en goede inzichten opgeleverd. Ook hoorden we natuurlijk dat het voor sommige omwonenden en ondernemers simpelweg niet te doen is om de auto te laten staan. Zij hebben regelmatig meerdere mensen of spullen te vervoeren. Dat doe je niet even op de fiets. We begrijpen dat een fiets of deelscooter dan de oplossing niet biedt.”

Lisanne pakt ‘m over: “Nee dat klopt. Niet voor iedereen is het laten staan van de auto een makkelijke optie. Maar wat we dan duidelijk maken, is dat het helpt als de buren hun auto dan wel wat vaker laten staan. Dan hebben diegenen die écht afhankelijk van hun vierwieler zijn, meer ruimte op de omleidingsroutes om zonder al te veel hinder van A naar B te gaan. Zo zorgen we er samen voor dat we de hinder onder controle houden.“

Wil je zelf gebruik maken van één van de acties of iemand anders erop wijzen? Kijk dan op AmsterdamBereikbaar.nl/pietheintunnel.