"Samensmelten tot Succes: De kunst van ledenbetrokkenheid in coöperatieve strategieën"

dinsdag 13 februari 2024

SHPV is een coöperatie van en voor inmiddels 115 gemeenten met als doel om samen effectiever te zijn. In het geval van SHPV effectiever voor de digitalisering van het betaald parkeren en verblijven. Kort gezegd: om ervoor zorgen dat er overal in Nederland op dezelfde manier met een app op je mobile telefoon betaald kan worden voor parkeren. Een bij gemeenten belegde taak die overal nagenoeg vergelijkbaar is. 

Dat gemeenten daarbij samen werken en een coöperatie zijn gestart is best bijzonder. Iedere gemeente moet immers bereid zijn een stukje autonomie in leveren in de hoop dat zowel de gemeente zelf als de gebruiker (de parkeerder) daar beter van wordt. Dat maakt het belang van SHPV als coöperatie om goed naar haar leden (de gemeenten) te luisteren en hen bij alles te betrekken des te groter. SHPV is immers niet alleen dienstverlener aan gemeenten maar door de coöperatieve vorm even zo goed een verlengstuk van die gemeenten.  

SHPV bestaat nu ruim 10 jaar en net zoals dat bij veel andere organisaties gebeurt hoort bij een goede bedrijfsvoering het van tijd tot tijd herijken de bedrijfsstrategie: zijn de missie en de visie nog wel actueel en doen we nog steeds de goede dingen om daar te komen. Even belangrijk is het om naast die strategie voor de uitvoering ook te kijken naar de organisatiestrategie. In het geval van SHPV de coöperatie strategie. Past de (administratieve) organisatie en de besturing nog voldoende, zijn de statuten en andere reglementen nog actueel en worden de leden voldoende betrokken of zijn de rollen binnen de coöperatie nog steeds goed belegd. Zaken die meer dan 10 jaar geleden zijn bedacht. Natuurlijk heeft SHPV voor zo’n ingrijpende operatie niet de kennis in huis en werd hulp gezocht bij de Nationale Coöperatieve Raad.  

In zo’n proces kijk je nog eens fundamenteel naar je doelen, naar je producten en diensten, de organisatie en besturing gespiegeld aan de ontwikkelingen en trends, misschien nieuwe wetgeving maar vooral aan de wensen en belangen van de leden. Goed naar de leden luisteren hen actief betrekken en uitnodigen hun wensen kenbaar te maken, hun verwachtingen uit te spreken en zaken te delen waarvan men vindt dat die nu heel goed gaan of juist helemaal niet. 

We zijn daarom begonnen met een uitgebreide leden enquête. Daarna, in een aantal sessies, hebben we alles waar SHPV nu voor staat en doet beschreven. We hebben onze doelen gepakt en gekeken naar de manier waarop we die bereiken, naar hoe we de coöperatie hebben georganiseerd en hoe die wordt bestuurd, welke invloed de leden daarbij hebben. Daarna hebben we de ontwikkelingen en trends beschreven die er op ons afkomen en die gecombineerd met de resultaten van de enquête en ons de vraag gesteld waar het beter moet of kan.  

Dit eerste resultaat is vervolgens in een aantal bijeenkomsten met het bestuur en de leden besproken en bijgesteld om in een volgende ronde als definitieve coöperatie strategie aan de leden te kunnen voorleggen. Daarna is het dan hard werken om die strategie te vertalen in statuten, reglementen, processen, benoemingen en wat daar allemaal nog meer bij komt kijken om het operationeel te krijgen en te borgen in de uitvoering. Het moet immers weer 10 jaar mee. 

Een behoorlijke klus waar ik met plezier op terug kijk. Niet omdat we hiermee onheil hebben voorkomen of zware problemen hebben opgelost, maar vooral omdat het goed is je organisatie en alles wat daarmee samenhangt weer eens tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen met nieuwe statuten en reglementen een nieuwe Raad van Commissarissen en bestuur.  

Nog tips: Neem voldoende tijd. Het is geen proces dat binnen een paar weken afgerond is, zeker niet wanneer er een notaris aan te pas moet komen. Werk stap voor stap en betrek de leden en bestuurders goed, maar hou er wel rekening mee dat niet iedereen evenveel geïnteresseerd is in een dergelijk proces.