Blog: Digitaal parkeren, wat levert dat nu al op?

vrijdag 16 oktober 2015
timer 4 min
Op het Nationaal Parkeercongres 2015 mocht Agendum, samen met de Vlaamse collega's van Parco stilstaan bij de vraag: digitaal parkeren, wat levert dat nu al op? Kentekenparkeren en digitale parkeerhandhaving betekent in de eerste plaats dat de handhaving veel intensiever kan plaatsvinden. Een belangrijk bijkomend voordeel is de ongelofelijke hoeveelheid waardevolle data die daarbij verzameld kan worden. Die twee zaken zijn natuurlijk geen doel op zich, maar leiden tot een aantal belangrijke voordelen voor de gemeente, de handhaver en de automobilist.

Intensiever handhaven

Digitale opslag van parkeerrechten maakt intensievere handhaving mogelijk. Het controleren van geparkeerde auto’s kan in dat geval veel efficiënter dan als er sprake is van een fysiek (papieren) parkeerkaartje of vergunning, zeker met de moderne scantechnologie en met inzet van bijvoorbeeld een scanauto.


Hoeveel efficiënter is het scannen van kentekens ten opzichte van handmatige kentekeninvoer op de pda? De som is eenvoudig gemaakt: bij een gemiddelde doorstroming van het verkeer, kan een scanauto ongeveer 1200 scans in een uur maken. Handmatig kentekens in een pda invoeren levert ongeveer 70 controles per uur op. Scannen met een auto geeft dus ruim 17 x zoveel gecontroleerde kentekens. 


Soms kiest een gemeente ervoor om de handhavers lopend met een pda te laten scannen, bijvoorbeeld omdat de gemeente handhavers zichtbaar op straat wil inzetten. Dat levert ongeveer 100 kenteken scans op, nog altijd een toename van ruim 40% ten opzichte van de handmatige invoer. Dus ook dan: tel uit je winst. 


Minder bonnen, meer inkomsten

Tot zover misschien niet zoveel veel nieuws onder de zon. Minder bekend is het feit dat intensiever handhaven het gedrag van de parkerende automobilist beïnvloedt. Al vrij snel na het invoeren van digitaal parkeerhandhaven is bijvoorbeeld in Amsterdam gebleken dat het stringente handhaafregime tot minder bonnen leidt. Omdat de controlekans veel groter wordt, neemt men minder snel het risico om te parkeren zonder te betalen. De bereidheid om te betalen neemt dus aanmerkelijk toe. Men zou misschien verwachten dat de afname van bonnen leidt tot lagere parkeer inkomsten. Maar in Amsterdam zijn de parkeerinkomsten juist gestegen, wat te verklaren is door de eerder genoemde toegenomen bereidheid om te betalen. 


Beter bereikbaar 

Er is nog een gedragsverandering zichtbaar: bij intensievere handhaving parkeren minder automobilisten in de gebieden waar betaald moet worden. Dit betekent een lagere parkeerdruk, minder zoekverkeer – wat volgens een Amerikaans onderzoek in grote steden kan oplopen tot 30% van alle autoverkeer! – en een betere bereikbaarheid. Voorwaarde is hierbij wel dat het mobiliteitsplan van de gemeente voorziet in goede manieren om zonder auto het stadscentrum te kunnen bereiken. Digitalisering van parkeren maakt intensiever handhaven mogelijk en betekent dus minder bonnen, minder ergernis, betere bereikbaarheid en toch meer inkomsten. 


Waardevolle parkeerdata

Een nog niet verder besproken voordeel van digitaal parkeerhandhaven is de hoeveelheid waardevolle data die dat oplevert. Om te beginnen zijn de bij het handhaven verzamelde parkeerdata belangrijk voor het aansturen van het handhaafteam. In Amsterdam wordt op basis van de handhavingsdata een planningstool gebruikt. Deze geeft aan waar, wanneer en hoe het beste gehandhaafd kan worden om zo effectief mogelijk te zijn en de doelstellingen te bereiken. 


Meer doen met minder

De ene buurt is de andere niet als het gaat om parkeer- en vooral betaalgedrag. Op basis van historische gegevens hebben we een goed beeld van buurtverschillen en weten we waar de parkeerdruk het hoogst is en waar handhaving het meest urgent is. Op die manier worden de schaarse middelen en mankracht zo efficiënt mogelijk ingezet. Niet onbelangrijk in een tijd dat gemeenten steeds vaker meer met minder moeten doen.


Parkeerdata kunnen bovendien op beleidsniveau worden gebruikt. Want gegevens over parkeerdruk en betalingsgraad per straat of buurt bieden waardevolle informatie voor het ontwikkelen van parkeer- en mobiliteitsbeleid. En doordat de data verzameld kunnen worden met scanvoertuigen, zijn handmatige telmethodieken niet meer nodig. 


Data en mobiliteit


Gemeenten kunnen dus op verschillende manieren gebruik maken van de waardevolle informatie die tijdens het digitaal parkeerhandhaven verzameld wordt. Maar ook de automobilist zal er in de toekomst zijn voordeel mee kunnen doen, zeker als de off- en on-street parkeerdata gekoppeld worden. Als we real-time de parkeerdruk kunnen vaststellen en via een telefoon app kunnen delen met de automobilist, kunnen we hem helpen snel een parkeerplek te vinden. Op die manier dringen we het zoekverkeer substantieel terug en maken we de stad niet alleen een stuk beter bereikbaar maar ook leefbaarder, want het scheelt behalve tijd en ergernis, ook CO2 uitstoot.

Digitaal parkeren kent veel voordelen

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »