Blog: Veranderende normen en waarden in parkeren

donderdag 5 april 2018
timer 4 min
De laatste jaren zijn parkeernormen steeds meer aan verandering onderhevig. Deze veranderingen zijn vaak deels politiek gemotiveerd en sturen bijvoorbeeld aan op het terugdringen van de eigen auto in binnensteden. De tijd hiervoor lijkt nu ook rijp, aangezien steden als woongebied onverminderd populair blijven onder doelgroepen die steeds minder lijken te geven om autobezit, signaleert Bas Schilder van Trajan.

Parkeernormen worden vaker gehanteerd als sturend instrument dan voorheen. Beleidsmakers lijken meer doordrongen te zijn van het feit dat aanbod ook vraag creëert en realiseren met het schaarser maken van het aanbod meerdere doelen: betere benutting van de beschikbare capaciteit, stimulering van het gebruik van alternatieven en het leefbaarder maken van (binnen)steden.

 

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef, maken nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit het experimenteren met lagere normen bovendien nog makkelijker, waarbij de bereikbaarheid van locaties gewaarborgd blijft. Waar in Nederland wordt hierin het meest geëxperimenteerd? Een korte rondgang.

Steden versus platteland

Op het platteland spelen parkeernormen niet of nauwelijks een rol: aan bestaande normen tornen is daarmee vooral een stedelijk verhaal. Het verschil blijkt ook uit het feit dat autobezit onder jongeren in de stad bijvoorbeeld de helft lager is dan dat van jongeren op het platteland[1]. En diezelfde jongeren zijn ook een interessante doelgroep voor aanbieders van alternatieven voor de eigen auto.


Deelauto’s zijn aan een grote opmars bezig en komen nu in allerlei variaties voor. Voor de studenten en jongvolwassenen van nu zijn deelauto’s en deelfietsen een logisch alternatief voor het bezit van een eigen auto. Voor de jongere generatie geldt een minder grote benodigde mentaliteitsverandering dan voor oudere generaties, die het grootste deel van hun werkzame leven over een eigen auto beschikten.

Parkeernormen: verlagen waar het kan

Verschillende (stedelijke) gemeenten zijn begonnen met bepalingen op te nemen in hun parkeerbeleid die rekening houden met een dalend autobezit. Deze veranderingen zijn niet specifiek vraaggericht, maar worden actief ingezet door lokale overheden om sturend op te treden door middel van parkeernormering.


Zo hoeven ontwikkelaars in Utrecht en Wageningen minder parkeerplaatsen bij nieuwe projecten te realiseren, wanneer bewoners gezamenlijk een deelauto krijgen aangeboden. Ter compensatie mogen per aangeboden deelauto vier parkeerplaatsen minder gerealiseerd worden (tot 50 procent van de aanvankelijk opgelegde parkeereis). Dat scheelt nogal!


Andere steden, zoals Rotterdam en Eindhoven, noemen geen specifieke getallen die in mindering gebracht kunnen worden, maar spreken wel over gedeeltelijke vrijstellingen van de parkeereis op basis van de bereikbaarheid van alternatieven voor de eigen auto. Steeds meer gemeenten, waaronder Amsterdam, kiezen ervoor geen vergunningen meer af te geven voor straatparkeren. De parkeerbehoefte moet daarmee zoveel mogelijk inpandig in garages worden opgevangen. Tevens wordt vaker ingezet op een maximale norm om de leefbaarheid in steden te garanderen, voor nu en later.

Minder parkeren, meer mobiliteit?

Dit sturend optreden door middel van aanpassingen in de parkeernormen verdient navolging, zolang toekomstige bewoners goed ingelicht worden over de mogelijk beperkte voorzieningen voor het parkeren van de eigen auto. Met zichtbare trends en ontwikkelingen in steden in gedachten hoeft men niet bang te zijn voor lagere aantrekkelijkheid van de woningen door gebrek aan parkeerruimte.


Voor veel mensen prevaleert immers het centraal wonen met voorzieningen in de buurt boven het bezit van een auto. De cijfers over hoeveel van de parkeerruimte overbodig wordt bij doorzettende groei van deelmobiliteit, verschillen nogal. Schattingen over hoeveel ‘eigen’ auto’s één deelauto kan vervangen variëren van 2 tot 50, maar het is een helder beeld wat de toekomst ons brengt: minder geparkeerde auto’s in de openbare ruimte.


Maar wat gaan we vervolgens doen met al die ruimte op straat?[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/autobezit-jongeren-in-stad-helft-van-dat-op-platteland

Door Bas Schilder, Trajan

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »