Differentiëren in parkeertarieven

donderdag 4 april 2019
timer 4 min
Een nieuw item in PARKEER24 is het parkeerpanel. In ieder magazine zullen zij reageren op een stelling. Voor de komende editie hebben we de stelling: Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto's vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? Erwin van Hout, van Spark Parkeren, geeft zijn mening op deze stelling.

Als het aan het kabinet ligt, is het binnen twee jaar mogelijk voor gemeenten om te differentiëren in parkeertarieven tussen reguliere en ‘emissieloze’ auto’s. Gemeenten krijgen hiermee extra opties om gereguleerd parkeren in te voeren voor specifieke doelgroepen. Nu is dit binnen het kader van de Gemeentewet niet mogelijk, maar binnenkort wel. Doelstelling van de maatregel is om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren door het stimuleren van de verkoop en het gebruik van elektrische auto’s.

Betwijfeld moet worden of het gaat werken. In een onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd, voorspellen CE Delft en Revnext dat de toename van het aantal emissieloze voertuigen in de gehanteerde ‘modelstad’ 4 procent kan zijn, bij een korting van 100 procent. Bij een korting van 25 procent loopt dit terug naar 1 procent.

Het effect zal groter zijn in gemeenten met een hoger parkeer- of vergunningstarief, al dan niet opgehoogd voor ‘fossiele’ auto’s; de korting op het parkeertarief is echter een te klein deel van de totale kosten, om de keuze om te laten slaan naar een elektrische auto. Kortom: verwacht geen grote effecten.


Erwin van Hout

Tegelijkertijd is het inmiddels iedereen wel duidelijk: we kunnen niet langer wachten met verduurzamen. Mijn kinderen en hun kleinkinderen wil ik graag een schone(re) wereld doorgeven en de elektrische auto lijkt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke energietransitie. Als het even kan, wordt mijn volgende auto een elektrische. 
Ook al helpt het differentiëren in de hoogte van parkeertarieven - in het grootste deel van Nederland - dan maar een klein beetje; het draagt nog steeds bij aan verduurzaming. Alle beetjes helpen, toch?

Maar waarom hadden we ook alweer betaald parkeren? Om schaarste te reguleren en parkeerbeleid te voeren: de juiste doelgroepen op de juiste plek, op het juiste moment. Vraag is op welke wijze een gedifferentieerd parkeertarief voor elektrische voertuigen hier een bijdrage aan kan leveren. Ik zie het niet.

Wat ik wel zie, is dat via het parkeertarief andere beleidsdoelen worden nagestreefd. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar daarvoor zijn al andere beleidsmaatregelen beschikbaar. De aankoop van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door vrijstelling van de wegenbelasting, een beperking van de fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak, en gesproken wordt over een aankoopsubsidie van € 6.000,--.

Gemeenten die auto’s met een hoge(re) uitstoot uit het centrum willen houden, kunnen een milieuzone instellen. Vervuilende diesels toestaan, maar ze 50 eurocent per half uur meer laten betalen: het voelt halfslachtig.

Op straat wordt het er bovendien ook niet duidelijker op. Het is voor gemeenten al moeilijk genoeg om een - voor iedereen - eenduidig en handhaafbaar parkeerbeleid te voeren. Onderscheid maken in wat voor een auto geparkeerd wordt, maakt deze opgave niet makkelijker.

Met de opkomst van de elektrische auto’s komt er juist een extra parkeeropgave op de gemeente af, in de vorm van het oplaadprobleem. Met name in de overgangsfase naar (overwegend) elektrisch zullen gemeenten de regie moeten nemen bij het voorzien in voldoende en evenwichtig verdeelde laadmogelijkheden, maatregelen die openbare beschikbaarheid vergroten en bijvoorbeeld laadpaalklevers ontmoedigen, en tegelijkertijd het voorkomen van een tekort van ‘fossiele’ plaatsen. Een uitdaging van formaat.

De kans bestaat dat gedifferentieerde parkeertarieven meer verwarring veroorzaken dan dat ze bijdragen aan verduurzaming. In elk geval betekenen ze een verwarring van parkeerbeleid en milieubeleid. Als we serieus zijn met invoering van emissieloze voertuigen, dan ook serieuze maatregelen. Dan weet ik zeker dat mijn volgende auto ook elektrisch is.

Digitaal magazine

Alle visies op deze stelling vanuit het Parkeerpanel verschijnen in PARKEER24 nummer 2, april 2019. Dit nummer, met als thema last mile en parkeren, wordt het eerste digitale magazine van PARKEER24. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief van PARKEER24 en ontvang het magazine in je mailbox.

Lees ook:
Is het een goede ontwikkeling dat e-auto's korting krijgen op parkeertarieven?

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »