Niks mis met data framen

vrijdag 29 mei 2015
timer 2 min
In de mobiliteitswereld staat het beschikbaar stellen van open data volop in de belangstelling. Na de verkeersgegevens zijn nu de parkeergegevens aan de beurt. Van de overheid worden zoveel mogelijk gegevens verlangd. Dienstverleners willen daar waarde aan toevoegen en willen gaan verdienen aan de verkoop van die diensten. Anderen willen aan de overheid veel mooie systemen verkopen voor de gegevensinzameling en -distributie, zoals sensoren en camerasystemen.

Overheid als regisseur

Dat de overheid een rol heeft bij het leveren van open data is evident, maar moet die rol zich beperken tot die van leverancier van gratis grondstoffen? Nee, de overheid dient als regisseur van de openbare ruimte gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Dat kan door regulering, maar zeker ook door informatieverstrekking.


Het alleen maar beschikbaar stellen van verkeers- en parkeergegevens is daarmee onvoldoende, want kleurloos en doelloos. Het is natuurlijk onbetamelijk en ongeloofwaardig om de feiten (open data) aan te passen, maar er is niets op tegen om ze – zoals dat tegenwoordig in het communicatiejargon heet – te framen.


Feiten spreken in hun context. De weersvoorspelling zegt meer als die naast de temperatuur ook de gevoelstemperatuur en de normale temperatuur voor de tijd met het jaar geeft. Zo ook met parkeren: de bezettingsgraad krijgt betekenis in combinatie met de maatschappelijk gewenste drukte en doorstroming en met een indicatie van bovenmatige zoekkilometers. Commerciële dienstverleners zullen bij de ontwikkeling van hun eigen producten daar voor hun klanten zaken aan toevoegen of context weglaten. Dat is hun verantwoordelijkheid en vrijheid, maar dat wordt dan wel zichtbaar.


Data gerelateerd aan maatschappelijk belang

Door de gegevens in hun beleidsmatige context te leveren, wordt de relatie met het mobiliteitsbeleid gelegd. De open data zijn dan niet vervreemd van, maar juist gerelateerd aan het maatschappelijk belang. Het ontsluiten van open data blijft niet beperkt tot een technisch verplicht nummer met navenant lage kwaliteit van de gegevens, maar wordt verbonden aan maatschappelijke en politieke doelstellingen.  Het leveren van open data is dan ook voor de overheid geen doel of taak, maar een middel bij het realiseren van verkeersbeleid.

Blog Denion over Framen van data

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »