Parkeerexploitatie en de Wet Markt en Overheid

dinsdag 30 april 2019
timer 3 min
De overheid is verantwoordelijk voor het maken van (parkeer)beleid in het publieke domein. Dit stelt gemeenten in staat om bijvoorbeeld te sturen op het gebruik van de auto als vervoermiddel naar de binnenstad. De auto is er welkom, zo lang dat bij een leefbare stad past. Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is ruimte voor private partijen voor eigendom en exploitatie van parkeervoorzieningen.

Door Rob Ebbing (Spark)

(On)gelijk speelveld

Parkeergarages worden in de regel gerealiseerd als gevolg van parkeerbeleid. Beleid dat er op gericht is om de openbare ruimte te ontlasten van de parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouw ontwikkelingen. Omdat aan parkeerruimte in een parkeergarage meer kosten zijn verbonden dan aan parkeerruimte langs de openbare weg, is hier een niet weg te nemen ongelijkheid.

Compensatie

Om ontwikkelingen toch op gang te brengen, wordt deze ongelijkheid bij de realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen niet zelden op een of andere wijze (deels) gecompenseerd. Bijvoorbeeld via de grondkosten of een bijdrage in verwachte aanloopverliezen. Zo ontstaat een gelijker speelveld voor het parkeren in een parkeergarage en langs de openbare weg. Dit sluit aan bij het beleid om het blik van de straat te krijgen. En met het gevoerde beleid van de afgelopen decennia waarin parkeertarieven zich boven trendmatig ontwikkelden, zijn parkeergarages inmiddels gewilde beleggingsobjecten geworden. Wie had dit durven dromen?

Winstoogmerk

Private exploitanten onderscheiden zich van de overheid onder meer door hun winstoogmerk. Dat stimuleert om de exploitatie te optimaliseren. Dat is goed. Zij zien zich beschermd door de Wet Markt en Overheid die er op toe ziet dat er een gelijk speelveld is. Dat is ook goed. Minder goed is het wanneer private exploitanten deze Wet aangrijpen in een poging hun resultaat te verbeteren. De Wet beschouwt garage parkeren wel en straatparkeren niet als een economische activiteit. En bij de toepassing van de Wet wordt uitgegaan van een perfecte markt. En de parkeermarkt blijkt, net als vrijwel alle andere markten, niet perfect te zijn.

Toepassing Wet Markt en Overheid

Ondanks dat in het verleden gebruik is gemaakt van steun om ontwikkelingen op gang te brengen en een onverwacht sterke groei van de parkeertarieven de verwachte resultaten hebben vergroot, wordt in het streven naar verdere verbetering van het exploitatieresultaat steeds vaker ook geprobeerd gebruik te maken van de Wet. Dan treffen gemeente en exploitant elkaar voor de rechter. Dat mag, want daar hebben we een rechter voor. Maar het zorgt misschien ook voor heroverweging die de verdere ontwikkeling van de private parkeermarkt zal vertragen. En dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

Foto: Pascal Blanchet

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »