Parkeerexploitatie en de Wet Markt en Overheid

dinsdag 30 april 2019
timer 3 min
De overheid is verantwoordelijk voor het maken van (parkeer)beleid in het publieke domein. Dit stelt gemeenten in staat om bijvoorbeeld te sturen op het gebruik van de auto als vervoermiddel naar de binnenstad. De auto is er welkom, zo lang dat bij een leefbare stad past. Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is ruimte voor private partijen voor eigendom en exploitatie van parkeervoorzieningen.

Door Rob Ebbing (Spark)

(On)gelijk speelveld

Parkeergarages worden in de regel gerealiseerd als gevolg van parkeerbeleid. Beleid dat er op gericht is om de openbare ruimte te ontlasten van de parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouw ontwikkelingen. Omdat aan parkeerruimte in een parkeergarage meer kosten zijn verbonden dan aan parkeerruimte langs de openbare weg, is hier een niet weg te nemen ongelijkheid.

Compensatie

Om ontwikkelingen toch op gang te brengen, wordt deze ongelijkheid bij de realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen niet zelden op een of andere wijze (deels) gecompenseerd. Bijvoorbeeld via de grondkosten of een bijdrage in verwachte aanloopverliezen. Zo ontstaat een gelijker speelveld voor het parkeren in een parkeergarage en langs de openbare weg. Dit sluit aan bij het beleid om het blik van de straat te krijgen. En met het gevoerde beleid van de afgelopen decennia waarin parkeertarieven zich boven trendmatig ontwikkelden, zijn parkeergarages inmiddels gewilde beleggingsobjecten geworden. Wie had dit durven dromen?

Winstoogmerk

Private exploitanten onderscheiden zich van de overheid onder meer door hun winstoogmerk. Dat stimuleert om de exploitatie te optimaliseren. Dat is goed. Zij zien zich beschermd door de Wet Markt en Overheid die er op toe ziet dat er een gelijk speelveld is. Dat is ook goed. Minder goed is het wanneer private exploitanten deze Wet aangrijpen in een poging hun resultaat te verbeteren. De Wet beschouwt garage parkeren wel en straatparkeren niet als een economische activiteit. En bij de toepassing van de Wet wordt uitgegaan van een perfecte markt. En de parkeermarkt blijkt, net als vrijwel alle andere markten, niet perfect te zijn.

Toepassing Wet Markt en Overheid

Ondanks dat in het verleden gebruik is gemaakt van steun om ontwikkelingen op gang te brengen en een onverwacht sterke groei van de parkeertarieven de verwachte resultaten hebben vergroot, wordt in het streven naar verdere verbetering van het exploitatieresultaat steeds vaker ook geprobeerd gebruik te maken van de Wet. Dan treffen gemeente en exploitant elkaar voor de rechter. Dat mag, want daar hebben we een rechter voor. Maar het zorgt misschien ook voor heroverweging die de verdere ontwikkeling van de private parkeermarkt zal vertragen. En dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

Foto: Pascal Blanchet

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »