'Wees meer bewust van de vraagstukken van morgen'

dinsdag 22 oktober 2019
timer 2 min
Wat wordt de parkeerbeheertrend van 2020?? Dat is voor het komende magazine de vraag voor het Parkeerpanel. Simon Morriën, Teammanager Stadsbedrijf van de gemeente Almere, geeft zijn visie op deze vraag. "Naarmate het belang van parkeren toeneemt zal de centrale overheid haar invloed daarop willen vergroten."

Door: Simon Morriën, Teammanager Stadsbedrijf van de gemeente Almere

Parkeren en parkeerbeheer krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Je ziet het besef dat parkeervraagstukken ingewikkeld zijn en niet los kunnen worden gezien van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en mobiliteitsvraagstukken. Er gaat veel geld om in de parkeerwereld. In het mobiliteitsvraagstuk is parkeren tot nu toe een sluitstuk. Goed om te zien dat op het afgelopen jaarcongres van de VEXPAN er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht was voor parkeren. Parkeren wordt meer en meer gezien als een centrale verantwoordelijkheid, waar middelen gealloceerd moeten worden om kennis van parkeermanagement bij lokale overheden op peil te houden en uit te bouwen. Want parkeren wordt een steeds belangrijker onderdeel van de mobiliteitskeuze.

Dit zal er toe leiden dat bij parkeerbeheerders meer bewustwording ontstaat dat er meer gevraagd wordt dan alléén een garage goed te exploiteren. Er wordt een beroep gedaan om verder te kijken dan vandaag. Ook binnen de gemeente, waar ik zelf werkzaam ben, zie je het belang van parkeren toenemen. Je ziet dat er andere vaardigheden worden gevraagd dan traditioneel bij parkeerbeheerders aanwezig is. Mijn oproep voor 2020 is om jezelf meer bewust te worden van de vraagstukken van morgen. Een belangrijke vraag welke daarbij is in hoeverre de centrale overheid zich gaat bemoeien met de autonomie van gemeenten op het gebied van parkeren. Naarmate het belang van parkeren toeneemt zal de centrale overheid haar invloed daarop willen vergroten.

Lees verder

I have a dream: parkeren na COVID-19

7 apr om 16:13 uur
Tijdens de coronacrisis laait ook de discussie over betaald parkeren weer op, constateert Ernst Bos van Spark.…
Lees verder »

‘De mobiliteitshub is meer dan de heilige graal’

7 apr om 10:32 uurtimer8 min
“De mobiliteitshub is geen doel, maar een middel om steden aantrekkelijker in te richten. Dat stelt Nick…
Lees verder »

Moeten gemeenten betaald parkeren tijdelijk afschaffen?

31 mrt om 12:07 uur
Je kon er op wachten: de vraag of in verband met de coronacrisis het betaald parkeren niet even kan worden…
Lees verder »

Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

24 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een…
Lees verder »

Gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

22 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Verschillende gemeenten in Nederland en België treffen maatregelen tegen het coronavirus. Na Amsterdam heeft nu…
Lees verder »

Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Amsterdam

20 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam voert vanwege de coronacrisis een aantal maatregelen in voor ondernemers en zorgpersoneel.…
Lees verder »

'Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub'

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen?

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »