Nieuwe tegenvaller tijdens renovatieproject Afsluitdijk

maandag 23 mei 2022

Afgelopen vrijdag heeft Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project Afsluitdijk. Minister Harbers kwam met tegenvallend nieuws. Door een serie aan tegenvallers en toekomstige onzekerheden over prijsstijgingen voor materiaal en arbeid moet het totale budget voor de renovatie van de Afsluitdijk en het 25 jaar onderhouden van de waterkering worden opgehoogd tot ruim 2 miljard euro. Dat is ruim een miljard meer dan dat de kosten bij de start van de renovatie in 2018 geraamd werden. 

De renovatiewerkzaamheden aan de Afsluitdijk zijn in 2018 van start gegaan. Op dat moment werden de kosten voor het project op 921 miljoen euro geraamd. Al snel bleek dat de ontwerpuitgangspunten die door Rijkswaterstaat waren opgesteld onvolledig waren. Afgelopen vrijdag onthulde de Volkskrant dat het Rijk bijna een jaar voorafgaand aan de werkzaamheden al wist dat de dienst cruciale informatie over waterstanden en golfhoogtes over het hoofd had gezien. Na een bijstelling van de uitgangspunten voldeed het ontwerp van opdrachtnemer Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) niet langer aan de feitelijke eisen. Als gevolg hiervan moesten diverse deelontwerpen worden aangepast. 'Dit had een grote impact op de planning en financiën van het project', aldus Harbers.

Vergoeding en aanbesteding

Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een bedrag van in totaal 238 miljoen euro aan de opdrachtnemer als vergoeding voor kosten die zijn ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten. Afgelopen jaar trok vorig jaar ook al 120 miljoen euro uit om tegenvallers op te vangen. 

Om aan de vergoeding te kunnen voldoen heeft het Rijk de renovatie en versterking van de huidige spuisluizen aan beide kanten van de Afsluitdijk en het meerjarige onderhoud daarvan wordt uit de opdracht van Levvel gehaald. De spuisluizen worden gebruikt om water af te voeren naar de Waddenzee. De renovatie en versterking van de spuisluizen wordt opnieuw aanbesteed. 

Onduidelijkheden 

Over een aantal geschilpunten hebben Rijkswaterstaat en Levvel nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Over een bedrag van 87 miljoen euro bestaat nog onenigheid. Hierover zal een Commissie van Deskundigen oordelen. Naar verwachting komt het advies van de commissie niet eerder dan in 2023 beschikbaar.

Wanneer het volledige project nu klaar is, is onduidelijk. Wel zegt Harbers dat "een groot deel" van de werkzaamheden van Levvel eind dit jaar moet zijn afgerond. Hoeveel de renovatie van de spuisluizen gaat kosten is nog niet duidelijk omdat die nog moet worden aanbesteed. 

Afsluitdijk (bron: creative commons Wikipedia)