Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

woensdag 1 april 2020
timer 5 min

De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Het ambitiedocument is aangescherpt: niet alleen zijn er meer mensen op de fiets nodig om het Tour de Force-doel te halen, maar de fiets is erkend en noodzakelijk als middel om verschillende maatschappelijke doelen te halen. Vijf nieuwe ploegen verlaten de startblokken voor een schaalsprong in de komende vier jaar.


Door Nettie Bakker


Serie Tour-de-Force, aflevering 1


In deze serie volgen we de Tour-de-Force. In iedere aflevering geeft programmamanager Ronald de Haas een stand van zaken. Hij coördineert en regisseert de aanpak en activiteiten van en voor de Tourleiding, het Tourbureau en vijf ploegleiders. Naast het algemene nieuws, staat in iedere aflevering een ploeg centraal. In deze aflevering spreken ploegleiders Kate de Jager en Hugo van der Steenhoven over ‘Stimuleren van (veilig) fietsgebruik en fietsinitiatieven’.


 

2019 was min of meer een jaar van herbezinning voor de Tour de Force. Aanleiding hiervoor was onder meer urgentie en samenhang van maatschappelijke thema’s op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaat en gezondheid. Op alle vlakken komt de fiets naar voren als effectief middel. Dat vraagt om een andere aanpak binnen de Tour de Force. De Haas: “We hebben opnieuw gekeken naar thema’s en hoe we dat aanvliegen. In de komende vier jaar moeten we een schaalsprong maken om voldoende vaart te maken om met de fiets een bijdrage te leveren aan het oplossen van urgente problemen. De tijdelijk minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil mede hiervoor 200 duizend extra fietsforenzen. Hiervoor moeten we: anders denken - afstanden tot 15 km worden per fiets gedaan, tenzij-, anders financieren - gebundelde budgetten voor infra, klimaat en gezondheid- en de fiets anders ruimte geven. Er zijn veel positieve MKBA’s voor investeringen in fiets. Dat moeten we goed tussen de oren van de beslissers krijgen. Het fietsen kan op belangrijke maatschappelijke thema’s het verschil maken: fiets houdt de stad bereikbaar, zorgt voor een vitaal platteland, draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, bevordert de gezondheid en bevordert de inclusiviteit doordat het mensen sociale en ontwikkelingskansen biedt.”

Op vijf thema’s die prioriteit krijgen zijn ploegen samengesteld binnen de Tour de Force. Begin april heeft iedere ploeg zijn werkprogramma gereed. In deze werkplannen worden verbindingen gelegd en focus aangebracht in concrete activiteiten met als doel om ‘samen meer te betekenen dan ieder voor zich’.

Meer informatie over de activiteiten en organisatie Tour de Force.

 

Lees hier het interview met ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS). 

 

 

--

 

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

Lees verder

Ziemi reikt eerste exemplaar uit aan Tour de Force-voorzitter Brink

11 okt om 10:17 uur
Op het Nationaal Fietscongres op 17 juni heeft de Tour de Force de Innovatieprijs 2021 uitgereikt aan Ziemi. Ziemi…
Lees verder »

Fiets regionaal opschalen tot MIRT-niveau

30 sep om 10:04 uur
In deze aflevering van de serie Tour de Force: Regio’s aan de slag met het opschalen van (bovenregionale)…
Lees verder »

Tour de Force: Beweging in ‘Fiets in de stad’ 

4 aug om 12:39 uur
Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit Door Nettie Bakker
Lees verder »

“Hoe het tot nu toe werkte, werkt het niet”

10 mrt om 11:27 uur
Groot nieuws van Maja van der Voet, programmanager van de Tour de Force: de hoofdlijnen van het Nationaal…
Lees verder »

De vraag is niet óf je fietsdata en kennis ontsluit, maar hóe

17 dec 2020
Een gesprek met Otto van Boggelen, Tour de Force-ploegleider voor het thema ‘Versterken van kennis en data-…
Lees verder »

Tour de Force: Maja van der Voet nieuwe Programmamanager 

5 sep 2020
De ambities van TdF-programmamanager Maja van der Voet  Door Nettie Bakker Maja van der Voet is op 1 september…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun 2020
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

29 jun 2020
De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021…
Lees verder »