Ecorys

Sound analysis, inspiring ideas
Wereldwijd is sprake van een voortdurende groei van de mobiliteit. Deze groei heeft gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte, voor de veiligheid en voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom is er bij veel van onze opdrachtgevers een continue focus op het oplossen van transport- en mobiliteitsvraagstukken, veelal in samenhang met gebiedsontwikkeling. Denk aan files, stedelijke bereikbaarheid, duurzaamheid, beprijzing, of de beoordeling van nieuwe, innovatieve projecten (intermodaal vervoer, stadsdistributie, fietsplannen). Dit zijn complexe thema's waarbij opdrachtgevers behoefte hebben aan gerichte en deskundige ondersteuning. Ecorys biedt onderzoek en advies op het gebied van personen- en goederenvervoer, luchtvaart en veiligheid. Van megaprojecten in havens tot praktische oplossingen voor binnenstedelijke mobiliteit (SUMP's). Van harde infrastructuur tot gedragsbeïnvloeding van reizigers (Beter Benutten). Van business cases tot de voor- en nadelen van innovaties rond duurzaam transport. Daarbij zetten we onze wereldwijde ervaring in voor Nederlandse opgaven. Goede projecten bieden een realistische verhouding tussen kosten en baten, dat wordt bekeken in kosteneffectiviteitsanalyses, business cases of maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba). Met deze vormen van ex-ante toetsing besparen we voor opdrachtgevers veel geld en brengen we de projecten een stap verder in de besluitvorming. We starten veelal vanuit een gerichte probleemanalyse en een verantwoorde voorspelling (bijvoorbeeld personen in het OV, aantal containers in havens en/of de binnenvaart). Daarbij adviseren onze professionals opdrachtgevers in de publieke en private sector bij het oplossen van hun vraagstukken. Procesondersteuning tijdens het traject helpt de klant om de baten ook gerealiseerd te krijgen. Ook monitoren we de effecten van transportbeleid, en indien opportuun begeleiden we de klant bij een eventuele aanvraag voor (Europese) subsidies. Als extra dienstverlening bieden we maatwerk-trainingen aan, waarbij we onze klanten gericht helpen om zelfstandig gebruik te kunnen maken van onze methodologische toolkit. Onze transport- en mobiliteitexperts werken vaak samen met Ecorys-specialisten op het gebied van financiering, vastgoed, milieu of ITS. Door deze brede expertise kunnen we projectbeoordelingen voorzien van innovatieve verbetervoorstellen en een integrale projectaanpak opstellen. Bureau-DAM, eveneens onderdeel van Ecorys, kan gerichte data verzamelen voor verkeersonderzoek, fietsplannen en parkeerbeleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arvid Toes via arvid.toes@ecorys.com of het telefoonnummer 0652744933

Bezoekadres

Watermanweg 44 ROTTERDAM, NEDERLAND.

Postadres

Watermanweg 44
3067 GG ROTTERDAM
NEDERLAND

Contactgegevens

T. 06-52744933
E. arvid.toes@ecorys.com

Artikelen, evenementen & downloads van Ecorys