Handreiking Parkeernormen helpt Gelderland bij realiseren woningbouw

woensdag 9 juni 2021

Passende parkeernormen dragen bij aan uiteenlopende beleidsambities, mits ze met voldoende maatwerk worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld op locaties waar goede OV-voorzieningen beschikbaar zijn of waar gebruik wordt gemaakt van diensten als deelauto’s en deelscooters.

Naast het vergroten van kansen voor woningbouw, dragen passende parkeernormen bij aan meer duurzame mobiliteit en een betere ruimtelijke inrichting. Zo zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor vergroening of klimaatadaptatie. Voor de provincie Gelderland werken wij aan een handreiking voor gemeenten voor het omgaan met parkeernormen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De Handreiking Parkeernormen biedt straks oplossingen en tips voor gemeenten om op een moderne manier om te gaan met parkeernormen en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van de handreiking voeren wij de komende periode gesprekken met gemeenten in de provincie Gelderland over de stand van zaken en kansen en belemmeringen die zij zien. De handreiking is naar verwachting voor de zomer klaar. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Joost Kessler

 

--