Kies alvast uw favoriete sessie uit workshopronde 1 van het Nationaal Fietscongres op 17 juni 2021

donderdag 3 juni 2021

Speed pedelecs, deelfietsen, sociale inclusie in Ankara, fietsparkeren, veilig naar school, snelle fietsroutes,  een prototype interactieve Fietservaring, Europese projecten, Fiets-VRI’s, Fietsskills van jongeren,  de fietser in 2035 en fietsdata. Deze fietsthema’s komen aan de orde in workshopronde 1 tijdens het online Nationaal Fietscongres 2021 op 17 juni. Maak nu alvast een keuze uit deze twaalf sessies en noteer alvast welke u later terug wil zien. Tussen 11.10 en 11.40 uur worden de volgende sessies gepresenteerd:

Wat weet u over de speedpedelec en zijn berijder? (deel 1)
De speedpedelec wint aan populariteit, het draagt bij aan een betere bereikbaarheid, een gezonde levensstijl en stoot geen CO2 uit. Maar er zijn ook vragen: ‘Wie rijden er tegenwoordig op speedpedelecs?’, ‘Wat weten we over de veiligheid ervan?’, ‘Wat is de beste plek op de weg?’ en ‘Wat kunnen we leren uit België?’.
Een sessie van Hans  Godefrooij en Lindy van Scharrenburg, DTV Consultants / Maud van der Salm, gemeente Nieuwkoop / Nikolaas van den Steen, KU Leuven / Agnieszka  Stelling, SWOV

Deeltweewielers Rotterdam: ‘sharing is caring’
Rotterdam presenteert de inzichten van de impact van deelfietsen en deelscooters over het jaar 2020. In hoeverre dragen deze nieuwe mobiliteitsdiensten bij aan de doelen van de stad? Hoe worden de voertuigen gebruikt? En zorgen ze niet alleen maar voor overlast? Aanvullend op deze inzichten heeft de gemeente Rotterdam een doelgroepenonderzoek uitgevoerd onder Rotterdammers om inzicht te krijgen in wie de gebruikers zijn van deeltweewielers en wat motieven zijn om van deeltweewielers gebruik te maken.
Een sessie van Teun Kolner, gemeente Rotterdam

Gendergelijkheid en sociale inclusie in de fietsstrategie van Ankara
Sociale exclusie is multi-dimensionaal en complex. Het kan een oorzaak zijn, maar ook een gevolg van armoede, onzekerheid en conflict. Vanaf de start van het Masterplan Fiets in Ankara worden juist de ondervertegenwoordigde groepen betrokken. In deze sessie worden de mogelijke lessen voor de Nederlandse context besproken.
Een sessie van Marco  Mulder en Hanna  Ratilainen, Arup

4B’s van Fietsparkeren: een verrassende casus in Amersfoort
Wat in eerste instantie een rechtlijnige en eenvoudige fietsparkeer-opgave leek, leidde tot een onverwacht en tevreden resultaat. De gekozen insteek, het doorlopen proces met de gemeente en stakeholders én de aanbevelingen komen aan de orde. Aan het einde van deze sessie beloven de sprekers dat u expert bent op het gebied van de 4 B’s van fietsparkeren.
Een sessie van Hans  Zuiver en Thijs  Broers, Movares

Veilig fietsen naar school, 15 steden doen het!
Vijftien ‘ambitieuze F10 fietsgemeenten nemen deel aan de pilots ‘Veilig fietsen naar school’. De meeste pilots zijn in 2020 en dit jaar (ondanks corona!) uitgevoerd en bijna afgerond.  Er valt nu al het nodige te zeggen over de lessen die zijn geleerd en over de eerste resultaten. In deze sessie staan drie pilots centraal: De Schoolstraat (uitgevoerd in 8 steden), ieder kind een fiets, uitgevoerd in 5 steden en veilige schoolroutes door de ogen van kinderen uitgevoerd in 4 steden.
Een sessie van Hugo van der Steenhoven, Tour de Force en Femke  Hulshof, Fietsersbond

De effecten van snelle fietsroutes verbeeld en vergeleken
Er worden steeds meer snelle fietsroutes gerealiseerd. Tijdens deze sessie worden resultaten gepresenteerd van een analysemodel waarmee ruwe telgegevens op eenduidige en gestandaardiseerde wijze vergeleken kunnen worden. Deze getoonde analyse is gebaseerd op tellingen voor de provincie Gelderland. Het toont en vergelijkt de prestaties per route. Ook geeft het inzicht in de effecten per type locatie of tijdstip. Zo kunnen er meer gerichte uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van snelle fietsroutes en andere fietsinvesteringen.
Een sessie van Huub  Ploegmakers, Radboud Universiteit en Anita  Stienstra, provincie Gelderland

Prototype Interactieve Fietservaring (Maquette)
In deze sessie wordt een prototype gepresenteerd van een nieuwe interactieve en immersieve methode om bestaande en nieuwe verkeerssituaties te presenteren, te wijzigen en te ervaren. De methode bestaat uit een Interactieve Maquette, een micro op-afstand-bestuurbaar voertuig en een micro-camera. Het product wil samenwerking, inspiratie, helderheid en saamhorigheid versterken en het zo mogelijk maken om met stakeholders te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.
Rens  Bourgonjen, Bureau de Groot Volker

De kansen van de Europese Green Deal voor fietsen in Nederland
De Europese Green Deal en herstelfondsen bieden ook kansen voor Nederland om aan de klimaatdoelen te voldoen en de leefbaarheid en duurzaamheid van ons land blijvend te verbeteren. De fiets zal hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn concrete mogelijkheden voor gemeenten, provincies, regio’s om Europese bijdragen voor fietsinvesteringen aan te vragen, eventueel samen met partners als bedrijven, kennisinstellingen en adviesbureaus. In deze workshop – en aan te kondigen vervolgsessies- concrete voorbeelden van succesvolle Nederlandse fietsprojecten die mede door Europa zijn gefinancierd. 
Een sessie van Henk  Swarttouw, ECF / Syb  Tjepkema, gemeente Zwolle,  Lucas  Harms, DCE

Hoe slimme verkeerslichten fietsverkeer in Deventer optimaliseren
Deventer wérkt als fietsgemeente. Veel energie is de afgelopen jaren gestoken in het op peil brengen van het fietsnetwerk en het besef dat de fiets hét vervoermiddel is voor in en buiten de gemeente. De kracht van het fietsbeleid ligt in de combinatie van fysieke en gedragsmaatregelen. Gebruikmakend van de laatste ontwikkelingen op gebied van intelligente verkeerssystemen en datagebruik leidt er tot een effectieve aanpak. De toepassing van slimme verkeerslichten en Flowtack technologie is een goed voorbeeld hiervan dat veel winst opleveren voor de fietser en de gemeente.
Een sessie van Leon van Nie, gemeente Deventer en Bob  Randsdorp, Royal HaskoningDHV

De fietsskills van jongeren verbeteren in een online wereld
Leer in deze sessie hoe jongeren zich gedragen op social media. Hoe je jongeren online bereikt, en ervaar zelf hoe jongeren online aan de slag gaan om hun fietsskills in het verkeer te verbeteren.
Een sessie van Suzanne van der Geest en Esther Timmermans, TeamAlert

De fietser in 2035
Het toekomstperspectief voor ‘De fietser in 2035’ wordt vormgegeven voor de provincie Overijssel. In dit perspectief wordt gekeken naar: Wat zijn de behoeften van de fietser in 2035. Welke trends en ontwikkelingen hebben invloed op fietsgedrag? Hoe kunnen overheden hierop inspelen? Hoe zorgen we ervoor dat ook richting 2035 het fietsen een groeiende rol in onze mobiliteit speelt? Wat zijn de eisen en wensen die een fietser in 2035 heeft? In een (verhalend) toekomstperspectief worden deze mogelijkheden en uitdagingen in beeld gebracht. Dit geeft richting, focus en draagt bij aan het ontwikkelen van een integraal beeld en beleid binnen de fietscommunity.
Een sessie van Otto Cazemier, Mobycon en Else Tuters, provincie Overijssel

Interactieve fietsdata voor gemeentebeleid Interactieve fietsdata voor gemeentebeleid 
Om diverse fietsdata uit tellingen en apps gebruiksvriendelijker en beter interpreteerbaar te maken is (met de gemeente Amsterdam) een online dashboard gebouwd. Dit dashboard biedt alle mogelijkheden om lokaal verzamelde of open geografische data interactief te maken als hulpmiddel bij het maken van fietsbeleid. Denk aan het in kaart brengen van fietsstromen, waarbij de gebruiker zelf kan inzoomen en selecteren. Ook zijn fietsparkeerdruk en fietsparkeerduur als extra kaartlagen toe te voegen.  
Een sessie van Ewald  Dijkstra, gemeente Amsterdam en Ruben Bino, Trajan

Mis het niet. Lees het hele programma en meld u aan voor het Nationaal Fietscongres op 17 juni op: www.nationaalfietscongres.nl