Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte.

Zorgen autobranche over toekomst EV-verkoop

De nieuwe Global Automotive Executive Survey van KPMG, onder ruim 900 bestuurders in de top van de mondiale auto-industrie, wijst uit dat de autobranhe steeds bezorgder is over de verkoopverwachtingen van volledig elektrische voertuigen.

Mobipunten in Schagen

GNMI, het gemeentelijk netwerk voor mobiliteit en infrastructuur, vraagt haar leden hoe het ervoor staat met deelmobiliteit in hun gemeente. Welke kansen en uitdagingen liggen er en hoe speelt de gemeente hierop in?

De uitdaging die parkeren heet

“We moeten minder kijken naar cijfers en meer naar mensen bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden”, vindt Iris Ruysch, directeur bij The Future Mobility Network.