Meer aandacht voor de voetganger

Eén van de belangrijke resultaten van dit samenwerkingsverband is de toezegging dit jaar van staatssecretaris Heijnen, tijdens de commissievergadering over Actieve mobiliteit