Tour de Force: Beweging in ‘Fiets in de stad’ 

woensdag 4 augustus 2021

Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit

Door Nettie Bakker

Hoe pakt ploegleider Birgit Cannegieter het Tour de Force-thema ‘Fiets in de Stad’ in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Vervoerregio Amsterdam aan? “We zijn begonnen met een inventarisatieronde langs de, inmiddels 17, F10-steden; steden die gaan voor een 10 voor hun fietsbeleid. Wat speelt er bij deze steden en op welke manier is het fietsbeleid er gekoppeld aan integrale opgaven? Waar kunnen we samenwerken en innoveren? Een stand van zaken.

“In de activiteiten die we ondernemen beslaan we het hele spectrum van de fiets in de stad en gaan soms ook breder: van de ontwerpopgave voor de hele breedte van de fietsfamilie, inclusief speedpedelecs, tot fietsparkeren en ook meer ruimte voor lopen en de fiets. Daarvoor werken we samen met CROW/Fietsberaad en het platform Ruimte voor Lopen,” legt de ploegleider uit.
 

Out of the box
“We zijn benieuwd op welke manier meer ruimte voor lopen en fietsen wordt gemaakt in de stad. Hiervoor hebben we een brede publieksprijsvraag uitgezet, in samenwerking met de Fietsersbond en ANWB. Iedereen kon zo ‘fijne plekken om te lopen of fietsen’ insturen. Heel specifiek faciliteren we in Tilburg een ontwerpatelier waarin we samen kijken hoe meer ruimte voor de voetganger en de fietser gemaakt kan worden, vanuit het perspectief van een landschapsarchitect. Die brede benadering blijkt een interessante aanpak. We laten daarbij bewust het bestaande los en kijken hoe de werelden van ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘mobiliteit’ elkaar kunnen vinden.”

Een volgende stap is het bestuderen van de beleving van het fietspad, nu de diversiteit van de fietsfamilie uitbreidt. Samen met vier steden werken we hiervoor aan een diepgaand belevingsonderzoek. We willen ter plekke observeren en fietsers via een enquête of via een duimpje omhoog of omlaag vragen om te reageren. Dergelijk onderzoek is nog niet (vaak) gedaan. Zonder de Tour de Force zou deze samenwerking niet hebben plaatsgevonden. Nu is er een mooie win-win: voor de betrokken steden en ook voor andere gemeenten. We werken namelijk aan een handelingsperspectief dat breder toepasbaar is. Na de zomer gaat dit belevingsonderzoek van start op in totaal acht fietspaden in Rotterdam Delft, Houten en Groningen. We verwachten een analyse hiervan aan het eind van het jaar.”

Speedpedelec
De speedpedelec maakt ook onderdeel uit van de diverse fietsfamilie. Maar wat is zijn plek? Verschillende steden ontwikkelden er een visie op. Officieel mag de speedpedelec niet op fietspaden binnen de bebouwde kom, maar omdat ze deze tweewieler zien als interessante mobiliteitsoplossing, werken ze graag mee aan een veilige en aantrekkelijke plek op de weg. “De wensen van de Fietsersbond, Speed-pedelecberijders en wegbeheerders lopen uiteen”, schetst Cannegieter. “Het zou mooi zijn als we als Tour de Force kunnen bijdragen aan een structurele, eenduidige, landelijke oplossing. Én aan het organiseren van goede oplossingen in de tussentijd. Wij richten ons daarbij vooral op het faciliteren van het gesprek en proces.  We brengen partijen met verschillende belangen en rollen bij elkaar om te kijken of we tot een eenduidig voorstel kunnen komen. Het fijne van mijn rol is dat ik geen eigen belang heb en dit dus onafhankelijk kan doen.”

Resumerend: “Ik hoop dat er nieuwe inzichten en oplossingen ontstaan door mensen en ideeën aan elkaar te verknopen, zodat het thema 'Fiets in de Stad' kan bijdragen aan de ruimte en beleving van de fietser én aan de grote maatschappelijke opgaven. Deze opgaven zijn zeker niet morgen opgelost, maar vanuit Tour de Force helpen we stappen te zetten. Ik zoek voor dit thema steeds opgaven en vragen. Ook een beetje tijd van mensen en soms een kleine bijdrage. De rest organiseer ik. ”

Cannegieter heeft zelf als ploegleider ook een tweejaarlijkse doel en uitvoeringsprogramma. “Natuurlijk stuur ik ondertussen bij, waarbij ik altijd kies voor díe dingen waar de meeste energie zit. Het is mooi om te zien dat gemeenten waarmee ik samenwerk baat hebben bij de projecten en bij de kennis die we samen ontwikkelen. Het gaat tenslotte om het verschil maken.” Gaandeweg omringt ploegleider Cannegieter zich met een club energieke en professionele partners. Wie zich bij hierbij wil aansluiten, is welkom!
cannegieter@appm.nl


Meer nieuws uit de Tour de Force
Roel Lenoir, adviseur bij 3pm en Fietspromotor bij Bereikbaar Haaglanden neemt het ploegleidersstokje voor 'Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven', over van Hugo van der Steenhoven. Op fietsberaad.nl/tour-de-force een interview met Roel Lenoir.


SerieTour de Force
Deze serie volgt nieuws en ontwikkelingen binnen de Tour de Force. In deze aflevering de stand van zaken rond de missie van het thema ‘Fiets in de Stad’ door ploegleider Birgit Cannegieter, procesmanager bij APPM. cannegieter@appm.nl. Dit artikel verscheen in Mobiliteitsplatform 2/2021

 

Tilburg

“In Tilburg laten we bewust het bestaande los en kijken hoe de werelden van ‘landschap’ en ‘mobiliteit’ elkaar kunnen vinden.”

Lees verder

Ziemi reikt eerste exemplaar uit aan Tour de Force-voorzitter Brink

11 okt om 10:17 uur
Op het Nationaal Fietscongres op 17 juni heeft de Tour de Force de Innovatieprijs 2021 uitgereikt aan Ziemi. Ziemi…
Lees verder »

Fiets regionaal opschalen tot MIRT-niveau

30 sep om 10:04 uur
In deze aflevering van de serie Tour de Force: Regio’s aan de slag met het opschalen van (bovenregionale)…
Lees verder »

“Hoe het tot nu toe werkte, werkt het niet”

10 mrt om 11:27 uur
Groot nieuws van Maja van der Voet, programmanager van de Tour de Force: de hoofdlijnen van het Nationaal…
Lees verder »

De vraag is niet óf je fietsdata en kennis ontsluit, maar hóe

17 dec 2020
Een gesprek met Otto van Boggelen, Tour de Force-ploegleider voor het thema ‘Versterken van kennis en data-…
Lees verder »

Tour de Force: Maja van der Voet nieuwe Programmamanager 

5 sep 2020
De ambities van TdF-programmamanager Maja van der Voet  Door Nettie Bakker Maja van der Voet is op 1 september…
Lees verder »

"Voor elke geïnvesteerde euro komt echt 2,5 euro terug”

29 jun 2020
Ploegleider Anita Stienstra en procesmanager Birgit Cannegieter over hun thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’. Wat…
Lees verder »

Tour de Force actueel: “Aandacht voor bestuurlijke versnippering”

29 jun 2020
De corona-maatregelen hebben ook impact op activiteiten van de Tour de Force. Het uitvoeringsprogramma 2020-2021…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr 2020 timer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »