Sociaal, verantwoord

maandag 16 oktober 2023

Foto: Shutterstock

Tobias Fiscaal ontzorgt en faciliteert gemeenten bij hun parkeeradministratie. “We helpen gemeenten bij het innen van parkeerbelasting”, vertelt Joan van Yperen, “maar dat willen we wél op een sociaal verantwoorde manier doen. Daarom zijn we ook aangesloten bij het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren, Dat in het leven is geroepen om op een stresssensitieve manier hulp te bieden bij mensen met een betalingsprobleem.” 

Tobias Fiscaal is strategisch partner van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. “Veel gemeenten krijgen te maken met burgers met betalingsproblemen. Dan gaat het niet alleen om de parkeerheffingen, maar ook om bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. Problematiek stapelt zich vaak op”, stelt Van Yperen. “Wij krijgen die mensen dan aan de lijn. Als je een naheffing krijgt, baal je natuurlijk als een stekker, misschien dacht je even een paar minuten ergens te kunnen staan en kwam er toen een scanauto voorbij. Mensen die ons bellen over een heffing zijn natuurlijk nooit blij. Het is belangrijk om mensen dan uit te leggen wat er mogelijk is, bijvoorbeeld een betalingsregeling of uitstel van betaling.” 

Vroegtijdig signaleren 

Schulden bouwen zich op. Daarom is signalering aan de voorkant belangrijk. “Als we signaleren dat iemand meerdere naheffingen snel achter elkaar of zelfs tegelijkertijd dreigt te krijgen, dan geven we een signaal af naar de gemeenten. We moeten samen schuldenproblematiek voorkomen. De naheffing wordt dan nog niet verstuurd, zo geven we de gemeente dan de kans om even te wachten en de inwoner te benaderen. Zo kan er gericht hulp geboden worden. Misschien is iemand vergeten een vergunning te verlengen, dan kun je als gemeente daar op wijzen, bijvoorbeeld. Samen met de gemeenten nemen we burgers aan de hand om ze te helpen.” 

Stress wegnemen 

Het keurmerk is in het leven geroepen om stress bij betalingsproblematiek weg te nemen. “Niet alleen door hulp te bieden in de vorm van regelingen, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor goed leesbare en begrijpelijke teksten op B1 niveau, zodat iedereen snapt wat er van hem of haar verwacht wordt én welke hulp beschikbaar is. Het keurmerk is dan ook niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld nutsbedrijven en elk bedrijf dat te maken krijgt met onbetaalde facturen. Zo zorgen we ervoor dat we met zijn allen de verantwoordelijkheid nemen om schulden minimaal te houden en vooral niet groter te laten worden.” 

Volledig betalen 

Van Yperen hamert erop dat het voor iedereen gunstig is als een heffing volledig voldaan wordt, ook al is dat misschien met een betalingsregeling of uitstel van betaling. Ook al doe je een half jaar over betalen, dat is helemaal niet erg. Dat is beter dan dat iemand in de schuldsanering terechtkomt, veel stress ervaart én de heffing aan de gemeente niet of  maar gedeeltelijk voldaan zal worden.” 

Schuldenknooppunt 

In het debiteurenportal verwijst Tobias Fiscaal ook naar schuldhulpverlening. “We verwijzen mensen daar actief naartoe, voordat schulden uit de hand lopen.” Tobias is ook aangesloten bij het Schuldenknooppunt. “Dat is een regeling tussen schuldhulpverleners en invorderaars, om gegevens makkelijk uit te kunnen wisselen. Vaak duren trajecten namelijk lang en gaat alles traag, een centraal orgaan waar alle instanties schulden inventariseren helpt om het proces te stroomlijnen én om burgers sociaal en verantwoord te kunnen helpen.” 

Meer weten over het keurmerk Sociaal verantwoord incasseren? Ga dan naar www.keurmerk-svi.nl. Ook vanuit Tobias Fiscaal vertellen we graag meer over onze dienstverlening. www.tobiasfiscaal.nl