SPARK voorspelt omvang en samenstelling personenautopark

dinsdag 5 december 2023

Foto: Shutterstock

Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld: Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK).

Met behulp van het model kan men een schatting maken van de toekomstige omvang en samenstelling van het wagenpark in Nederland, waarbij verschillende omgevingsscenario's in overweging worden genomen. Tevens biedt het de mogelijkheid om de effecten van beleidsmaatregelen te analyseren.

Inzicht

Toekomstige voorspellingen met betrekking tot autobezit, autotypekeuzes en autogebruik spelen een cruciale rol in het ontwikkelen en evalueren van beleid in de sector van verkeer en vervoer, evenals op het snijvlak van verkeer en milieu. Om beleidsvorming op deze gebieden te ondersteunen, is inzicht nodig in hoe autobezit en -gebruik evolueren onder invloed van technologische, sociaal-economische en demografische veranderingen, en welk effect diverse beleidsmaatregelen hebben.

Onzekerheid over elektrische auto's

Hiervoor is een model nodig dat in staat is de effecten van beleidsmaatregelen op de omvang en samenstelling van het wagenpark te berekenen. SPARK maakt het mogelijk om zowel op korte als lange termijn schattingen te maken, waarbij rekening wordt gehouden met scenario's met betrekking tot economische groei, ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking, en technologische vooruitgang. Een cruciaal element van onzekerheid betreft de snelheid waarmee de elektrische auto's zullen toenemen in de toekomst, SPARK houdt hier rekening mee binnen zijn modulaire structuur.

Meer informatie

SPARK is ontwikkeld in opdracht van het PBL en RWS door Significance en Demis. Meer informatie over de ontwikkeling van SPARK en de modeldocumentatie is beschikbaar op de site van het PBL