Advies voor gemeenten om bezwaarschriften te verminderen

maandag 14 september 2015
timer 1 min
P1 geeft tips hoe u het aantal bezwaarschriften kunt verlagen. Want een beperkt aantal aspecten is verantwoordelijk voor een relatief hoog percentage bezwaarschriften.

Om het aantal bezwaarschriften te  verlagen dient meer aandacht besteed te worden aan:

  • Betere informatieverstrekking. Het beter informeren van de parkeerder kan leiden tot een aanzienlijke reductie van het aantal bezwaarschriften. Duidelijke bebording en makkelijk beschikbare en actuele digitale informatie dragen hier aan bij.
     
  • Keuze voor digitaliseren van rechten. Digitale en analoge rechten bestaan vaak naast elkaar. Naast onduidelijkheid voor de parkeerder, neemt ook de foutenmarge bij de handhaving toe. Een keuze voor één soort recht schept duidelijkheid.
     
  • Het continu en structureel analyseren van de beschikbare data over bezwaarschriften. Dit is noodzakelijk voor goed parkeerbeheer. Het analyseren van deze data kan verrassende inzichten geven in de aard van de bezwaarschriften en daarmee kan de parkeerdienstverlening verbeterd worden.

 

Deze tips van P1 worden nader uitgelegd in het artikel ‘Bezwaarschriften parkeerbelasting’ dat wordt gepubliceerd in magazine PARKEER24 – september editie.

Ontvangt u het magazine nog niet? Klik hier voor meer informatie over uw lidmaatschap.

 

Hoe kunt u het aantal bezwaarschriften verminderen? Lees de tips van P1.