Amsterdam geeft ruimte aan fietser en voetganger

maandag 26 maart 2018
timer 3 min
Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug, staat ook het gemeentelijk parkeerbeleid voor de komende vier jaar weer op de agenda. Maar hoe ging het er de afgelopen vier jaar eigenlijk aan toe? Een kijkje in de keuken bij Amsterdam.

Bij de gemeente Amsterdam stond de realisatie van parkeergarages de afgelopen jaren centraal, om zo meer ruimte op straat te creëren. De plannen werden vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) in 2015, om meer ruimte te geven aan voetganger en fietser, de bereikbaarheid van het ov te verbeteren en die van de auto te behouden.


De oorsprong daarvan ligt al in 2011, toen een parkeerplan werd gerealiseerd dat ertoe moest leiden dat beschikbare plaatsen bij twaalf private partijen beter kon worden benut. Met succes. “Zo konden we twee jaar geleden vijfhonderd bovengrondse parkeerplaatsen opheffen en starten om in Amsterdam bovengronds een autoluwere stad met een aantrekkelijker openbare ruimte te maken”, zegt  wethouder Verkeer en Vervoer, Pieter Litjens.

4000 parkeerplaatsen

En die lijn wil de gemeente door blijven trekken, door de komende tijd zeven voetbalvelden aan openbare ruimte terug te geven aan de stad. Projecten in diverse fasen van uitvoering zijn de Albert Cuypgarage (voorheen Boerenweteringgarage) met 600 plaatsen, de Rokingarage met 300 plekken, de Singelgrachtgarage met 800 plaatsen, de volautomatische Vijzelgrachtgarage met 250 plaatsen en de Willibrordusgarage met 200 plaatsen.


In de UAM staat dat de gemeente ruim 4000 parkeerplaatsen wil creëren. De helft daarvan dient om de verkeersdruk te verminderen. De andere helft is ter compensatie van parkeerplaatsen die bovengronds verdwijnen om op maaiveld meer verblijfsruimte te creëren voor burgers en bezoekers.

Straatparkeren aan banden

Verder nam de Amsterdamse gemeenteraad in 2017 de Nota Parkeernormen Auto aan, waarin drastisch lagere parkeernormen gelden voor de nieuw- en herbouw van woningen en kantoren op alle A- en B-locaties in de stad.

 

Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Vergunninghouders die hun auto aan de rand van stad parkeren krijgen korting. Vervuilende auto’s krijgen niet langer een parkeervergunning, terwijl elektrische auto’s juist voorrang krijgen.


Ook zijn de vergunningstarieven de afgelopen vier jaar in vergelijkbare gebieden gelijkgetrokken en gebleven. Dit stimuleert het gebruik van de fiets als vervoersmiddel. Met name op drukke locaties breidt het aantal fietsparkeerplekken dan ook flink uit.

 

Innovaties

De gemeente Amsterdam wil ook het parkeervergunningsysteem vernieuwen, omdat een huidige systeem verouderd is. Het lukte de betrokken partijen Sigmax en Egis echter niet om dit systeem te leveren, waardoor de gemeente het voorlopig nog met een verouderde systeem moet stellen. Andere innovaties, op het vlak van de handhaving en processen rondom het opleggen en afwikkelen van naheffingsaanslagen, zijn wel succesvol doorgevoerd

Lees verder

Aantal parkeertransacties vooral in grote steden gedaald

20 okt om 11:52 uur
Uit cijfers van Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties met 12 procent is gedaald sinds de laatste…
Lees verder »

Parkeergarage Welkoop in Apeldoorn in afrondende fase

20 okt om 11:37 uur
De realisatie van de Parkeergarage voor het nieuwe distributiecentrum van Welkoop in Apeldoorn bevindt zich in een…
Lees verder »

30.000 extra woningen in Zuid-Holland door verlagen van de parkeernorm

19 okt om 20:27 uurtimer4 min
In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht…
Lees verder »

Parkeergarage Buitenhaven weer langdurig beschermd

19 okt om 10:13 uur
In parkeergarage Buitenhaven ontstond er scheurvorming in de druklaag van het parkeerdek. Hierdoor werd de kans op…
Lees verder »

Parkeren en ruimte ordening; een lastige combinatie

13 okt om 23:08 uurtimer5 min
Advocaat Marieke Dankbaar (Pot Jonker Advocaten) houdt tijdens het Parkeerbeheer Congres een keynote over de…
Lees verder »

Wie heeft het eigenaarschap van parkeerdata?

13 okt om 10:34 uurtimer5 min
Vraagstukken rond parkeerdata blijven de actualiteit vragen. Van wie is nou de gegenereerde data tijdens een…
Lees verder »

Parkeerbeheer Congres 2020: volledig online met een divers programma

8 okt om 10:49 uur
Op dinsdag 3 november 2020 organiseert uitgeverij Acquire Publishing het jaarlijkse Parkeerbeheer Congres. Deze…
Lees verder »

Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

7 okt om 10:29 uur
Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn…
Lees verder »