Anders durven denken over parkeergarages

maandag 1 augustus 2022

Een parkeergarage is veel meer dan alleen een gebouw om auto’s in te parkeren. Parkeergarages worden een steeds belangrijker onderdeel van de stedelijke leefomgeving. Noortje de Boer-Jansen en Erik de Vries weten dat als geen ander. Als commercieel projectmanagers bij Continental Car Parks houden ze zich dagelijks bezig met de veranderende rol van de parkeergarage. Gezamenlijk vertellen ze over de toekomstige ontwikkelingen van parkeergarages en mobiliteitshubs.

Continental Car Parks is een dochteronderneming van Aan de Stegge Twello. Deze onderneming bestaat uit twintig bedrijven die actief zijn in de woning-, utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting in Nederland, België en Duitsland. Het team van Continental Car Parks houdt zich uitsluitend bezig met parkeeroplossingen.

“Wij ontwerpen én realiseren. Vaak raken we in de beginfase van een bouwopgave betrokken, om vervolgens gedurende het totale bouwproces betrokken te blijven. In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring en kennis opgedaan”, zegt De Vries. “We mogen meedenken over stedenbouwkundige opgaves én praktische parkeeroplossingen, daar ligt onze kracht. Dankzij die brede invalshoek hebben we de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd”, vult De Boer aan.

"-"
Erik de Vries en Noortje de Boer-Jansen

Meedenken met een veranderende doelgroep

“Continental Car Parks is groot geworden met modulaire en demontabele bouwsystemen. Door modulair te bouwen creëren we de mogelijkheid om de verschillende componenten van een parkeergarage aan te passen naar de wens van de gebruiker. Je kunt het zien als een soort modelbouwpakket met uitbreidingsmogelijkheden”, grapt De Vries. “Het modulaire bouwsysteem maakt het mogelijk om voortdurend aanpassingen te doen in de vorm en functie van de desbetreffende parkeervoorziening. Wij kunnen ons systeem uitbreiden of afschalen. Ook kunnen we functies toevoegen. Dit noemen wij het box-in-box principe. En dat is nodig, want waar de mobiliteit verandert, verandert ook de rol van de parkeergarage.”

“Wij denken en ontwerpen vanuit de behoefte van de gebruiker. De wensen van onze doelgroep zijn aan het veranderen, dus wij veranderen mee. Dat vraagt om een gedurfde nieuwe benadering van de parkeergarage. De parkeergarage is niet langer uitsluitend een plek om auto’s te parkeren”, stelt De Boer.

De parkeergarage als mobiliteitshub

De woorden parkeergarage en mobiliteitshub raken steeds verder met elkaar vervlochten. Steeds vaker wordt, in (of in de buurt van) een parkeervoorziening, ook deelmobiliteit aangeboden. Op die manier fungeert de parkeergarage als een mobiliteitshub. Mensen parkeren hun auto en stappen over op een deelfiets of deelscooter voor het laatste stukje van de reis. “Bij Continental Car Parks worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken over ruimtegebruik en hubontwikkeling. Zo vormen we in een vroeg stadium een projectgroep met aanbieders van deelmobiliteit en projectontwikkelaars. Ook aanbieders van flitsbezorgdiensten schuiven wel eens aan. Die ontwikkelingen zijn natuurlijk super interessant, maar het is van groot belang om deze ontwikkelingen met een rationele blik te bekijken. We moeten ervoor waken dat de mobiliteitshub een soort heilige graal gaat worden”, zegt De Vries.

Een spil in de wijk én in het energienet

“De parkeergarage heeft voor veel mensen nog steeds het imago van een betonnen gebouw vol met auto’s. Een plek waar je het liefst niet bij in de buurt wil wonen. Bij Continental Car Parks zetten we ons in om dat beeld te veranderen. Het is een kwestie van omdenken. Wij zien de mobiliteitshub juist als een spil in de wijk – een buurthuis waar je óók kunt parkeren. De parkeergarage van de toekomst is een multifunctionele plek die er ook nog eens fraai uitziet”, vertelt De Boer.

“De parkeergarage van de toekomst functioneert ook als een cruciale schakel in het energienet. Onlangs heeft Nederland voor het eerst een dag gehad waarop we meer duurzame energie hebben opgewekt dan dat we hebben verbruikt. In de toekomst zal dat steeds vaker voorkomen. Nu al realiseren wij regelmatig energiepositieve parkeervoorzieningen. De volgende stap is natuurlijk het lokaal opslaan van overtollige duurzaam opgewekte energie. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van bidirectionele laadtechniek. De geparkeerde elektrische (deel)auto’s kunnen dan ook energie terugleveren. De techniek bestaat al, het is nú zaak om deze techniek grootschalig te integreren in onze parkeergarages”, aldus De Vries.

Droombeeld

“De parkeergarage van de toekomst is een multifunctionele hub die zich aanpast aan de behoefte van de gebruiker. De Park ‘n’ play parkeergarage in Kopenhagen zie ik als een geslaagd voorbeeld van zo’n multifunctionele parkeergarage”, zegt De Vries. “De garage ziet er buitengewoon fraai uit en functioneert als een belangrijke spil in de omliggende omgeving. De begane grond van de garage biedt plaats aan een supermarkt en op het dak is een ontmoetingsplaats gerealiseerd met veel plek voor sport en spel.” “Een parkeergarage hoeft zeker niet saai te zijn. Bij Continental Car Parks dagen onszelf altijd uit om mooie en functionele projecten te realiseren”, besluit De Boer.

Continental Car Parks
carparks.nl