Den Bosch kan sneller bouwen na bijdrage van 96,1 miljoen

dinsdag 15 november 2022

In Den Bosch kunnen sneller woningen worden gebouwd in de Spoorzone dan gedacht. Dit wordt mogelijk door een bijdrage van iets meer dan 96 miljoen euro van het Rijk. Het grootste deel van de bijdrage gaat naar een nieuw station en de directe omgeving. Het Rijk verwacht als tegenprestatie dat in de Bossche Spoorzone 4800 woningen gebouwd worden tot 2030 en nog 10.000 extra in de periode daarna. 

Tweederde van deze woningen gaat in het betaalbare segment vallen. Den Bosch is blij met het nieuws, "Geweldig nieuws voor onze stad en daarmee voor de doorontwikkeling van de Spoorzone tot Brede Binnenstad," aldus het college. Het is de eerste keer dat het Rijk zo'n hoog bedrag aan de gemeente toekent voor stedelijke ontwikkeling.

Wethouder Mike van der Geld: “Het is echt geweldig nieuws dat onze gemeente zo’n flinke bijdrage vanuit Den Haag krijgt. Daarmee kunnen we enorm veel voor de stad doen. En het past goed bij ons hoge ambitieniveau. We willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waarbij het straks vernieuwde station het middelpunt is van enerzijds de historische binnenstad, en anderzijds de Spoorzone. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. Ik bekijk de ontwikkeling van onze stad dan ook als het grootste symbool dat onze stad rijk is. Namelijk, als onze kathedraal de Sint Jan. Daar blijven we ook voortdurend aan bouwen, steeds weer passend bij de tijd waarin we leven. Net zoals de Sint Jan; onze stad is al eeuwenoud, maar heeft nog veel meer toekomst. En dit doen we nooit alleen, dit doen we écht samen met partners. Met de medewerking van de Provincie, de landelijke overheid, maar ook met marktpartijen, ontwikkelaars, NS, ProRail en de buurgemeenten.”

Sneller bouwen

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) willen ruimte aan gemeenten bieden om te komen met mobiliteitsmaatregelen die nodig zijn om sneller te kunnen bouwen. De grootste bijdrage van het Rijk is extra geld voor het nieuwe toekomstige stationsknooppunt ’s-Hertogenbosch. Daarvoor reserveert het Rijk 60 miljoen. Het rijk wil verder 36,1 miljoen bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen in de Spoorzone.

‘s-Hertogenbosch krijgt het geld voor de herinrichting van het knooppunt Zandzuigerstraat, de nieuwe Lage Diezebrug, de noordkant van de binnenstadsring en de herinrichting van de Magistratenlaan en de Parallelweg. Daarnaast voor het fietsparkeren, het versterken van het fietsnetwerk, het verbeteren van het openbaar vervoer en voor parkeeroplossingen in de vorm van een mobility-hub in combinatie met (loop/fiets) spooroverbouwing en een mobility hub aan de noordzijde van de Bossche Stadsdelta. Dit verbindt de verschillende reizigersbehoeften op één plek. 

Vernieuwd Station

Wethouder Ufuk Kâhya: “Met de bijdrage van 60 miljoen euro werken we met onze partners (ministerie van Infrastructuur, provincie Noord-Brabant, NS en ProRail) via de MIRTverkenning verder aan een toekomstbestendig knooppunt Station ’s-Hertogenbosch. Ons station heeft een centrale plek in de mobiliteit van het Zuiden en daarmee een sterke positie. Het gaat dan om de assen Amsterdam, de regio Eindhoven en Arnhem/Nijmegen-Brabantse stedenrij. Vernieuwen van het stationsgebied is nodig om deze sterke positie te behouden. Het station is dan ook een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Spoorzone. We willen immers komen tot duurzame verstedelijking met een goede bereikbaarheid. Het vernieuwde stationsgebied moet de toenemende aantallen reizigers en overstappers tussen trein, lopen, fietsen en regionaal openbaar vervoer faciliteren. En uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek in de stad Een kloppend hart dat de Spoorzone en de historische binnenstad met elkaar verbindt. We zijn verheugd dat met dit besluit station ’s-Hertogenbosch nog steviger hoog op de nationale agenda staat.”

Regio

Maar, niet enkel de inwoners en ondernemers in ’s-Hertogenbosch hebben hier profijt van. Ook de inwoners in de regiogemeenten, bezoekers van de stad maar ook bijvoorbeeld innovatieclusters, studenten en kennisinstellingen in de buurt van de Spoorzone zoals JADS en HAS Green Academy. Met deze investering wil Den Bosch de mobiliteit voor de regio optimaal verknopen.  Het ov wordt flink verbeterd en de veranderingen zorgen voor meer mogelijkheden. Dat versterkt onder andere het ondernemersklimaat en creëert nieuwe werkgelegenheden.

Aandacht voor groen, water en klimaat

De woningopgave in de Spoorzone gaat hand in hand met de nodige investeringen in groen en water. In de voorbereidende gesprekken met beide ministeries (BZK en IenW) is aangegeven dat voor de Spoorzone mogelijk ook beroep gedaan kan worden op de zogenaamde ‘Prinsjesdag’-gelden. Samen met de Rijkspartners, de provincie Noord-Brabant, waterschappen en regio-gemeenten wordt verder gewerkt aan een duurzame toekomst voor Den Bosch en de regio, waarin mogelijkheden liggen voor nieuwe woon- en werkmilieus, verbetering van het openbaar vervoer en versterking van het landelijk gebied.