Digitale bezwaar- & beroepsschrift een succes

woensdag 12 november 2014
timer 2 min
Vanaf augustus 2014 zijn wij de eerste parkeerdienstverlener in Nederland die parkeerders de mogelijkheid biedt om hun bezwaar- en/of beroepsschrift digitaal in te dienen. Op de naheffing parkeerbelasting wordt verwezen naar de mogelijkheid om digitaal bezwaar in te dienen. De parkeerder kan naast het indienen van zijn bezwaarschrift ook direct de benodigde documenten uploaden. Het digitaal indienen van bezwaar- en/of beroepsschriften wordt binnenkort in alle gemeenten gefaciliteerd waar P1 de dienstverlening verzorgd. Wij bieden onze parkeerders met deze digitale parkeerdienstverlening een klantvriendelijk alternatief.

Twee maanden na de introductie constateren wij dat in de gemeente Zoetermeer meer dan 35% van de bezwaarschriften digitaal wordt ingediend. Wij verwachten, dat dit percentage nog verder zal gaan stijgen en dat deze trend ook in andere gemeenten doorzet. De voordelen van het digitaal indienen van een bezwaarschrift zijn: de parkeerder hoeft geen fotokopieën te maken de documenten kunnen eenvoudig geüpload worden, het bezwaar wordt gelinkt aan de juiste naheffing, door onze FAQ weet de parkeerder direct of zijn bezwaarschrift kans heeft op een gegrond verklaring, de bezwaarschrift kent een kortere doorlooptijd, de parkeerder wordt automatisch herinnerd aan alle wettelijke verplichte vormvereisten en de parkeerder krijgt automatisch een herinneringsmail indien hij/zij nog aanvullende documenten moet aanleveren. P1 zal de komende periode vol blijven inzetten op het digitaliseren van de parkeerdienstverlener. Wij denken dat we op deze wijze onze opdrachtgevers en de parkeerders optimale parkeer service kunnen bieden.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »