Energiepositieve garage Universiteit Utrecht

maandag 29 januari 2024

Foto: Aan de Stegge Twello BV

Een project uit de oude doos van Empaction, maar wel één waar het bedrijf nog steeds erg trots op is.

Duurzame, energieneutrale parkeergarages; in mobiliteitsland kijken we er niet meer van op. Iets anders geldt voor energiepositieve exemplaren. Die zijn immers uniek. Wij hoefden dan ook niet lang na te denken toen de Universiteit Utrecht (UU) ons in 2020 vroeg mee te schrijven aan het programma van eisen en wensen voor haar nieuwe parkeergarage in het Utrecht Science Park. Eind 2021 is ‘P-Olympos’ in gebruik genomen; een modulaire, circulaire en energiepositieve vierlaagse parkeergarage, die zelfs andere gebouwen op het terrein van energie kan voorzien.

De Universiteit Utrecht heeft uitgesproken duurzaamheidsambities verwoord in een strategisch plan. Die ambities staan centraal bij de kerntaken en bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling. Er is bijvoorbeeld sprake van een eis dat nieuw te realiseren gebouwen functioneel, gezond in termen van welzijn en comfort, energieopwekkend en circulair zijn. Zo ook P-Olympos, waar onze adviseurs Bart van Hussen en Rob Werkhoven al vanaf de vormgeving van de aanbesteding bij betrokken zijn. En waarbij Rob ook de rol van commissioningsmanager vervulde. Zij zagen als onderdeel van een UU-kernteam inmiddels al enige tijd op de naleving toe, tot aan de laatste controles die op de planning stonden. 

Circulair, modulair én energiepositief

De universiteit neemt haar duurzaamheidsstreven serieus. Dat bleek alleen al uit de doeken op de bouwhekken rondom de nieuwe parkeergarage; afbeeldingen en teksten met betrekking tot zaken als zonnepanelen en biodiversiteit sierden het straatbeeld. En vooraf was al geregeld dat de pvc-bouwdoeken straks gerecycled worden; er werden tassen van gemaakt. Maar de duurzaamheidsambities maken van P-Olympos niet alleen een garage met ledverlichting, een energiezuinige en minder prominent opgestelde lift, een dak vol zonnepanelen en accu’s die ervoor zorgen dat het overschot aan elektriciteit van de zonnepanelen opgeslagen wordt en later kan worden gebruikt. Ook is de constructie geheel demonteerbaar, is de hellingbaan zo geconstrueerd dat die in de winter geen verwarming nodig heeft, is de volledige benedenverdieping van laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien, en is het geheel eenvoudig te onderhouden.

Maar het ontwerp gaat nog een stap verder. Bij de bouw van de garage zijn BREEAM-KPI’s als uitgangspunt genomen. Hetgeen onder meer inhoudt dat er een milieupaspoort moet zijn voor alle materialen die worden gebruikt, dat het afvalmanagement op de bouwplaats tot in de puntjes is geregeld en dat de toxiteit van onder meer coatings gegarandeerd onder voorgeschreven levels blijft. De buitenwanden van de garage bestaan daarnaast op maaiveld uit schanskorven met restmaterialen van gesloopte gebouwen, zo veel mogelijk uit de buurt van de bouwplaats. De parkeergarage is niet van buitenaf aangelicht, omdat dat milieuverstorend kan werken. En de faculteit Biologie van de UU was ingeschakeld voor een biodiversiteitsplan; ze creëerden een ‘Living Lab’ in en rondom de schanskorven, alwaar de komende jaren verschillende biologie-experimenten uitgevoerd zullen worden. De bouw van P-Olympos is op die manier ook een faculteitsvraagstuk geworden. Een prachtig voorbeeld van een geïntegreerde aanpak, gericht op de toekomst van ons allemaal.

Eindresultaat

Begin 2020 werd het besluit tot de bouw van de nieuwe parkeergarage genomen. Een garage met plek voor 320 auto’s, op een bestaand parkeerterrein dat voorheen 118 parkeerplekken bevatte. Eind 2021 was de bijzondere opening. We zijn onderdeel van de totstandkoming van een geweldig inspirerend model voor nieuwe parkeergarages. En zijn weer iets dichterbij een duurzamere parkeersituatie in Utrecht en wellicht de rest van Nederland.