Fietsdata uit parkeermonitor gebruikt voor gemeentelijke besluitvorming

donderdag 14 maart 2019
timer 4 min
In de Parkeermonitor heb je sinds kort ook inzicht in het gebruik van fietsenstallingen. Mark Riemslag van Monit Data, het bedrijf achter de Parkeermonitor, geeft uitleg.

17 Nederlandse gemeenten maken inmiddels gebruik van de Parkeermonitor van Monit. “Data is een hot item en de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan neemt toe”, begint Riemslag te vertellen. Enkele gebruikers van de Parkeermonitor zijn afgelopen jaar vragen gaan stellen over het ontsluiten van fietsparkeerdata. Inmiddels is het fietsparkeren in de gemeente Schiedam en Leeuwarden opgenomen in de Parkeermonitor. “Fietsparkeren wordt steeds vaker vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Het is daardoor ook een beheervraagstuk geworden. We zijn wat dat betreft op het zelfde punt beland, als 30 jaar geleden met autoparkeren.”

Besluitvorming

Riemslag geeft aan dat gemeenten het belangrijk vinden om de juiste data te hebben. “Het is noodzakelijk in de besluitvorming. Dure beslissingen vragen om onderbouwing met data. Je kunt zo bewoners meenemen in het proces of uitbreiding van bijvoorbeeld een garage noodzakelijk is.” Uit de data kan bijvoorbeeld blijken dat de bezettingsgraad maximaal is. Als de data met het juiste detailniveau beschikbaar is, kan er ook gekeken worden hoeveel bakfietsen er bijvoorbeeld gebruik maken van een stalling. “Als je dan weet hoeveel plaatsen er zijn voor de bakfiets, kunnen pijnpunten objectief worden blootgelegd”, aldus Riemslag.

Data verzameling

Monit koppelt ruwe data uit verschillende bronnen aan elkaar in één database. De data wordt op verschillende manieren verzameld. “Het maakt voor ons niet uit op welke wijze de data aangeleverd wordt, wij willen geen unieke oplossing voor ons, maar sluiten ons liever aan bij wat beschikbaar is. Je moet dan denken aan transactiedata van straatautomaten, mobiel parkeren, (fiets)parkeergarages, handhaving, scanauto’s etc. Al deze data wordt platgeslagen tot uniforme datatabellen waardoor ze leverancieronafhankelijk worden. Het is vervolgens mogelijk deze data op drie manieren te ontsluiten, via een toegankelijke een laagdrempelige online tool, op maat gemaakte periodieke rapportages en we kunnen de uniforme tabellen koppelen met andere BI-tools.”

Bij de transactiedata worden geen persoonsgegevens verstrekt, zo geeft Riemslag aan. “Net zoals bij autoparkeren, krijgen fietsers als ze inchecken in een stalling een unieke code. Deze kom je tegen bij de betaling en bij het uitrijden van een fietsparkeerplaats. De data is nog te verrijken door codes te koppelen aan het type fiets. Dan wordt het bijvoorbeeld mogelijk de gelijktijdige bezetting van het aantal e-bikes er in een stalling te monitoren en te onderbouwen hoe lang de huidige laadpunten gelijktijdig vol staan. Zodoende hoef je niet langer met je onderbuik te beslissen, maar kan je precies zien hoeveel uur er sprake is van ‘krapte’ bij de laadpunten.”


Mede omdat Monit is voortgevloeid uit Spark Parkeren, snappen ze bij het bedrijf goed wat gemeenten willen weten. “Wij kunnen het gedrag van auto- en fietsparkeerders goed duiden. Hierdoor sluiten we goed aan op de behoeften van gemeenten. Daarnaast hebben we verstand van dataverzameling. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met logische datachecks, zoals dubbele transacties.”

Meer noodzaak 

Maar het binnenhalen van de juiste hoeveelheid data is niet vanzelfsprekend. Riemslag geeft aan dat afhankelijk van de locatie het voorkomt dat 10 tot 15 procent van de fietsers niet gescand worden als ze parkeren. Op deze locaties is het fietsparkeren vaak 24 uur gratis. Daarnaast wordt er alleen gescand als er een beheerder aanwezig is, terwijl het voor de fietsparkeerders buiten deze tijden ook mogelijk is om de fietsenstalling te betreden en de fiets te parkeren of op te halen. Het registratiesysteem vindt men in dit soort gevallen minder relevant. Inmiddels is de markt voor toegangspoortjes flink aan het ontwikkelen. Een betaalbaar registratiesysteem wat zonder beheerder kan werken en geen gedoe oplevert voor de parkeerder zou de registratie van het fietsparkeren ten goede komen.

Vraag naar data neemt toe

Gemeentes gebruiken steeds meer data om het beleid te kunnen monitoren en zo nodig aan te passen. Hierdoor neemt ook de vraag naar goede fietsparkeerdata toe. De data van het fietsparkeren zal de komende jaren verbeteren, alleen dan kunnen we de vragen van morgen met de data van gisteren beantwoorden, zo zegt Riemslag. “Inmiddels is de data van het fietsparkeren in de gemeente Leeuwarden gebruikt om een proef met uitbreiding van de bemensingstijden te analyseren. De gemeente gebruikt deze uitkomsten om te bepalen of zijn het beleid wel of niet aan te passen.”

Op de vraag van wie de data uiteindelijk is, heeft Riemslag een duidelijk antwoord. “Gemeenten genereren door gebruikers data. Deze data is dus van de gemeente. Wij maken van de data alleen maar een toegankelijke en laagdrempelige tool waaruit je eenvoudig gegevens kunt aflezen en combineren met andere parkeerdata.”