Fiscaliseren van vergunningengebieden

donderdag 9 februari 2017
timer 2 min
Het kan; fiscaliseren van parkeergebieden voor vergunninghouders. Het vraagt een aantal goed te overdenken stappen, maar kan baten opleveren die in te zetten zijn om de leefbaarheid op straat te vergroten

Meer baten naar gemeente

Bij parkeerhandhaving in vergunningengebieden, gaan de opbrengsten uit opgelegde beschikkingen naar de centrale overheid (CJIB), terwijl de gemeente de kosten voor handhaving draagt. Gevolg is dat gemeenten er minder handhaven en voornamelijk pas ingrijpen bij klachten en overlast. 

Door het fiscaliseren van vergunningengebieden komen meer baten bij de gemeente terecht, waardoor budget beschikbaar komt om indien nodig extra te controleren binnen vergunningengebieden. Dat komt de leefbaarheid ten goede.


Wijziging parkeerverordening

Het begint met een wijziging van de parkeerverordening door de gemeenteraad. Die moet toestaan om met een dagkaart te parkeren in een gebied bestemd voor belanghebbenden. Met een hoog dagkaarttarief is het voor bezoekers van de binnenstad onaantrekkelijk om in de aangrenzende wijken te parkeren. Parkeerders die zonder geldig parkeerrecht parkeren, ontvangen een naheffingsaanslag in plaats van een beschikking.


Beperkt aantal parkeerautomaten

Dagkaarten kunnen parkeerders kopen via belparkeren en bij extra parkeerautomaten. Met parkeren op kenteken zonder ticket, mogen loopafstanden naar de parkeerautomaat groter zijn dan voorheen en door automaten strategisch te plaatsen, is het aantal benodigde automaten beperkt te houden. 


Bebording

Voor de wijziging in het betaalregime moet de bebording worden aangepast. Het bestaande bord voor vergunninghouders (zonebord E9) blijft, maar er komt een bord bij, met de tekst 'dagkaarten toegestaan'.

Ook bebording is van belang bij het fiscaliseren van een vergunningengebied.