"In 2020 willen we een houten parkeergarage ontwikkelen"

woensdag 11 december 2019
timer 2 min
2020 moet het jaar worden van de houten parkeergarage. Dat hoopt Jeroen Drenth van Continental Car Parks. “We hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en een parkeergarage gemaakt van hout is een reële optie.”

Bij Continental Car Parks hebben een aantal HTS studenten onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de houten parkeergarage. Drenth: “We dachten in eerste instantie dat dit niet zou kunnen, mede met het oog op de constructieve stevigheid van het parkeergebouw en de brandveiligheid. Maar het houten gebouw heeft een grotere brandwerendheid dan vooraf gedacht. We willen daarom volgend jaar de eerste houten parkeergarage ontwikkelen.”

Gebruiksartikel

Drenth merkt dat de rol van mobiliteit aan het veranderen is. “Autobezit gaf vroeger een bepaalde vorm van status. Tegenwoordig is het veel meer een gebruiksartikel. Ik zie steeds meer dat mobiliteit op andere manieren wordt ingevuld”, aldus Drenth, doelend op het gebruik van de deelauto. Dit heeft ook zijn weerslag op de inrichting van parkeergarages. “De parkeernorm gaat omlaag en de garages die wij bouwen zijn kleiner dan voorheen. Daarnaast krijgt de deelauto een steeds prominentere plaats in de garage”, zo stelt Drenth vast. “Het verschilt per gemeente of opdrachtgever, maar in parkeergarages in nieuwe woongebieden is zo’n tien procent van de plaatsen gereserveerd voor deelauto’s.”

Flexibel ontwerp

Van hedendaagse parkeergarages wordt ook verwacht dat ze modulair zijn. “Naar behoefte moet een garage groter of kleiner gemaakt worden. Daarnaast is flexibiliteit in het ontwerp belangrijk. Dat betekent dat het gebouw ook voor andere functies gebruikt kan worden dan alleen parkeren. Denk bijvoorbeeld aan winkels of restaurants op de begane grond. Daarnaast richten we nu al, vanuit de urban-garden gedachte, groene daken in als ontmoetingsplaats voor mensen om bijvoorbeeld een feestje of bijeenkomst te organiseren”, zo vertelt Drenth.

Drenth geeft tot slot aan dat er in 2020 vanuit Continental Car Parks meer aandacht komt voor circulariteit. “Eerder beredeneerden wij circulariteit toch vanuit het boerenverstand. We gaan nu zaken meer aanvliegen vanuit een wetenschappelijke benadering. Niet alleen aandacht voor de materiaalcomponent, maar voor het bredere geheel. We gaan in 2020 op zoek naar adviesbureaus die ons hiermee kunnen helpen.”

Dit artikel verschijnt in het Trendboek Mobiliteit. Het magazine is vanaf 20 december hier te downloaden

Fotocredits: Sven Scholten