Maatschappelijk belang deeleconomie

woensdag 7 januari 2015
timer 2 min
Anders dan de gevestigde marktpartijen heeft de overheid vanuit het publieke belang alle reden om de deeleconomie te verwelkomen. Deel-concepten vergroten de beschikbare capaciteit zonder extra investeringen.

Apps helpen burgers en bedrijven om hun bestaande verblijfs- of parkeerruimte open te stellen voor het publiek. De garage of oprit naast de woning wordt tijdens de vakantie gebruikt door parkerende bezoekers, de bedrijfsgarage wordt na kantoortijd gebruikt door winkelend publiek. Zo hoeft er minder  schaarse ruimte voor uitbreiding van de parkeervoorzieningen te worden gereserveerd en kan de stad toe met minder peperdure ondergrondse parkeergarages.
 

De idee is niet nieuw. Verschillende gemeenten hebben geëxperimenteerd met parkeren op bedrijfsparkeerterreinen na werktijd voor winkelend of uitgaand publiek, soms in ruil voor bedrijfsvergunningen op straat tijdens kantooruren. Het is bij pilots en kleine projecten gebleven. De deel-apps voeren in wezen versneld en grootschalig uit wat de gemeenten in hun experimenten beproefden.
 

Niet alleen de beleidsmakers, maar ook de afdeling City Marketing heeft alle reden blij te zijn met het aanvullende aanbod. Het biedt meer keuze en meer maatwerk aan bezoekers van de stad, die daar via hun recensies ook nog eens mondreclame voor maken. Het extra aanbod heeft in beginsel een matigende werking op de prijzen, wat voor de bezoekers ook een element is in de aantrekkingskracht van de stad.
 

De onderhandelaars van de gemeente hebben evenmin te klagen. Dat er meer partijen actief worden kan met name in het parkeerveld kun hun positie versterken. De invloed die grote parkeerexploitanten of providers vanuit hun ondernemingsbelang uitoefenen, en die soms op gespannen voet staat met het gemeentebeleid, wordt door de nieuwkomers en hun alternatieve aanbod enigszins geneutraliseerd.

 

Kwestie van balans

Alle remmen los dus? Natuurlijk niet: de gemeente moet er voor waken dat de app-gedreven initiatieven van burgers en bedrijven niet strijden met openbaar belang en orde, en bij voorkeur passen binnen of bijdragen aan het gemeentelijk beleid. 

 

Meer lezen over dit onderwerp? Bovenstaand artikel is onderdeel van de whitepaper 'De ruimtelijke werking van de deeleconomie' van Denion. Download hier de whitepaper.