'Met data kun je waarde creëren'

woensdag 10 januari 2018
timer 2 min
Jurgen Vernimmen is mede-eigenaar en Managing Director van Agendum. De belangrijkste trend in de mobiliteitssector is volgens hem het gebruik van data en het vertalen van data naar informatie om processen en resultaten te verbeteren.

Vernimmen onderscheidt bij het gebruik van data vier fases: ‘In de eerste fase kijk je hoe iedereen in het verleden heeft gepresteerd en of dat enigszins fatsoenlijk was. In de tweede fase gebruik je data voor de cyclus Plan-Do-Check-Act en kijk je of je vanwege je data je beleid, of de uitvoering ervan, moet aanpassen. In de derde fase gebruik je data om businesscases te maken en in de vierde en laatste fase kijk je of je met data daadwerkelijk waarde kunt creëren. Een mooi voorbeeld van die laatste fase is dat de gemeente Amsterdam open data beschikbaar stelt aan Google om de parkeerdruk te verminderen.’

Veel disciplines

Agendum richt zich op het ontsluiten van data om operationeel en strategische waarde te creëren en dekt daarmee alle fases af. Daarbij ziet Vernimmen nog wel een duidelijk aandachtspunt. ‘Gemeenten willen van data beleid maken, maar geven dat aan één persoon, terwijl er veel disciplines voor nodig zijn. Zo heb je een statisticus nodig, maar ook iemand die weet hoe de data zijn vergaard. Bovendien moet je als gemeente duidelijke doelstellingen hebben wat je met de data wilt doen. Agendum ondersteunt gemeenten om gefundeerde beslissingen te nemen met geavanceerde businesscase-applicaties.’

Flexibele parkeertarieven

Zo’n toepassing zou het werken met flexibele parkeertarieven kunnen zijn. ‘Exploitanten weten dankzij de data of het wel of niet druk is en kunnen afhankelijk van de drukte hun tarieven aanpassen. Winkeliersverenigingen kunnen dankzij de data in beeld krijgen waar hun klanten vandaan komen. De data over parkeren van gemeenten kunnen kortom geld waard zijn.’

 
Vernimmen komt met nog een voorbeeld: de 360 graden-beelden van een scanauto. ‘Die data worden nu weggegooid. Je zou ze echter ook kunnen bewaren en de data kunnen gebruiken voor andere doeleinden zoals het monitoren van de kwalitieit van de openbare ruimte. En dat kan gemeenten veel geld besparen, want ze hoeven niet meer iemand apart langs te sturen.’

Dit artikel is afkomstig uit het Trendboek 2018. Door: Peter Bekkering

Jurgen Vernimmen