Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

maandag 14 september 2020

De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft richting aan opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting en moet een leidraad vormen voor de komende dertig jaar. De NOVI moet perspectief bieden op het gebied van woningbouw, opwekking van - duurzame - energie, vraagstukken rondom klimaatverandering, circulaire economie en kringlooplandbouw. Een gezonde bodem, schoon water, biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving zijn belangrijke kerndoelen van de NOVI. 

Minister Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.”

Meer regie Rijk en lagere overheden

De NOVI richt zich op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, een netwerk van steden en regio's met goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De locaties worden, waar dat kan, ontwikkeld binnen het bestaande verstedelijkt gebied. Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met lagere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld diverse gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Utrecht, Zuidelijke Randstad, Groningen en Eindhoven en de spoorzones in Zwolle en Nijmegen.

Het kabinet wil in de NOVI ook het woningprobleem aanpakken. Een aanvullend pakket maatregelen moet zorgen voor snellere bouw van betaalbare woningen op verschillende locaties in Nederland. Ook is er aandacht voor het versnellen van procedures rondom gebiedsontwikkeling en woningbouw. 

Urgente opgaven

Er zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen waar urgente opgaven aangepakt moeten worden. Dit zijn gebieden waar complexe uitdagingen vooropstaan, zoals de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam, waar gewerkt wordt aan verlaging van de CO2-uitstoot, duurzame energieopwekking, natuurbehoud én woningbouw. Ook De Peel en het Groene Hart zijn aangewezen als NOVI-gebied, waar een zorgvuldige invulling van onder andere landbouw en waterbeheer centraal staat. Ook de regio's Groningen en Zwolle zijn NOVI-gebied, waar de energietransitie in relatie tot de verstedelijking een belangrijke rol speelt. Verder zijn zuid-Limburg en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als NOVI-gebied waar grensoverschrijdende kansen benut worden. 

Uitvoeringsagenda

Tegelijkertijd met de NOVI is de uitvoeringsagenda gepresenteerd, waarin beschreven staat hoe het Rijk en andere betrokken partijen uitvoering willen geven aan de Nationale Omgevingsvisie. Dit zijn onder andere de programma's Energiehoofdstructuur, Gezonde Leefomgeving en Landelijk Gebied. Hoe regionaal uitvoering kan worden gegeven aan de NOVI wordt beschreven in diverse Omgevingsagenda's en regionale verstedelijkingsstrategieën. Elke vier jaar wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkelingen zijn, wat de voortgang van de uitvoering is en of aanpassingen in beleid en aanpak noodzakelijk zijn.

 

Lees hier de samenvatting van de NOVI.

 

Lees verder

Prinsjesdag: 1,9 miljard euro voor wegen en spoor

15 sep om 15:52 uur
De komende jaren geeft het ministerie van IenW 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »