Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

maandag 14 september 2020

De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft richting aan opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting en moet een leidraad vormen voor de komende dertig jaar. De NOVI moet perspectief bieden op het gebied van woningbouw, opwekking van - duurzame - energie, vraagstukken rondom klimaatverandering, circulaire economie en kringlooplandbouw. Een gezonde bodem, schoon water, biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving zijn belangrijke kerndoelen van de NOVI. 

Minister Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.”

Meer regie Rijk en lagere overheden

De NOVI richt zich op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, een netwerk van steden en regio's met goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De locaties worden, waar dat kan, ontwikkeld binnen het bestaande verstedelijkt gebied. Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met lagere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld diverse gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Utrecht, Zuidelijke Randstad, Groningen en Eindhoven en de spoorzones in Zwolle en Nijmegen.

Het kabinet wil in de NOVI ook het woningprobleem aanpakken. Een aanvullend pakket maatregelen moet zorgen voor snellere bouw van betaalbare woningen op verschillende locaties in Nederland. Ook is er aandacht voor het versnellen van procedures rondom gebiedsontwikkeling en woningbouw. 

Urgente opgaven

Er zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen waar urgente opgaven aangepakt moeten worden. Dit zijn gebieden waar complexe uitdagingen vooropstaan, zoals de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam, waar gewerkt wordt aan verlaging van de CO2-uitstoot, duurzame energieopwekking, natuurbehoud én woningbouw. Ook De Peel en het Groene Hart zijn aangewezen als NOVI-gebied, waar een zorgvuldige invulling van onder andere landbouw en waterbeheer centraal staat. Ook de regio's Groningen en Zwolle zijn NOVI-gebied, waar de energietransitie in relatie tot de verstedelijking een belangrijke rol speelt. Verder zijn zuid-Limburg en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als NOVI-gebied waar grensoverschrijdende kansen benut worden. 

Uitvoeringsagenda

Tegelijkertijd met de NOVI is de uitvoeringsagenda gepresenteerd, waarin beschreven staat hoe het Rijk en andere betrokken partijen uitvoering willen geven aan de Nationale Omgevingsvisie. Dit zijn onder andere de programma's Energiehoofdstructuur, Gezonde Leefomgeving en Landelijk Gebied. Hoe regionaal uitvoering kan worden gegeven aan de NOVI wordt beschreven in diverse Omgevingsagenda's en regionale verstedelijkingsstrategieën. Elke vier jaar wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkelingen zijn, wat de voortgang van de uitvoering is en of aanpassingen in beleid en aanpak noodzakelijk zijn.

 

Lees hier de samenvatting van de NOVI.

 

Lees verder

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov om 10:11 uur
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »

Rotterdam gaat voor plaatsen laadpalen samenwerken met andere gemeenten

4 nov om 11:58 uur
Rotterdam heeft de aanbesteding gepubliceerd voor nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Het gaat…
Lees verder »

Haal die camerabeelden maar tevoorschijn

3 nov om 09:22 uur
Soms lijkt de openbare ruimte inmiddels vol te hangen met allerlei camera’s, toch kunnen ze ons op bepaalde…
Lees verder »

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

De laadpaal op straat, kennis paraat?

12 okt om 11:53 uur
Wat was er eerder, de laadpaal of de elektrische auto? In 2020 kan de éen niet zonder de ander bestaan. Om de…
Lees verder »

Samen veilig op 1,5 meter afstand

25 sep om 16:24 uur
Nederland zoekt stap voor stap zijn weg terug uit de intelligente lockdown. Dit leidt tot een toename van…
Lees verder »

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »