Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

maandag 14 september 2020

De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft richting aan opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting en moet een leidraad vormen voor de komende dertig jaar. De NOVI moet perspectief bieden op het gebied van woningbouw, opwekking van - duurzame - energie, vraagstukken rondom klimaatverandering, circulaire economie en kringlooplandbouw. Een gezonde bodem, schoon water, biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving zijn belangrijke kerndoelen van de NOVI. 

Minister Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.”

Meer regie Rijk en lagere overheden

De NOVI richt zich op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, een netwerk van steden en regio's met goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De locaties worden, waar dat kan, ontwikkeld binnen het bestaande verstedelijkt gebied. Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met lagere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld diverse gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Utrecht, Zuidelijke Randstad, Groningen en Eindhoven en de spoorzones in Zwolle en Nijmegen.

Het kabinet wil in de NOVI ook het woningprobleem aanpakken. Een aanvullend pakket maatregelen moet zorgen voor snellere bouw van betaalbare woningen op verschillende locaties in Nederland. Ook is er aandacht voor het versnellen van procedures rondom gebiedsontwikkeling en woningbouw. 

Urgente opgaven

Er zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen waar urgente opgaven aangepakt moeten worden. Dit zijn gebieden waar complexe uitdagingen vooropstaan, zoals de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam, waar gewerkt wordt aan verlaging van de CO2-uitstoot, duurzame energieopwekking, natuurbehoud én woningbouw. Ook De Peel en het Groene Hart zijn aangewezen als NOVI-gebied, waar een zorgvuldige invulling van onder andere landbouw en waterbeheer centraal staat. Ook de regio's Groningen en Zwolle zijn NOVI-gebied, waar de energietransitie in relatie tot de verstedelijking een belangrijke rol speelt. Verder zijn zuid-Limburg en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als NOVI-gebied waar grensoverschrijdende kansen benut worden. 

Uitvoeringsagenda

Tegelijkertijd met de NOVI is de uitvoeringsagenda gepresenteerd, waarin beschreven staat hoe het Rijk en andere betrokken partijen uitvoering willen geven aan de Nationale Omgevingsvisie. Dit zijn onder andere de programma's Energiehoofdstructuur, Gezonde Leefomgeving en Landelijk Gebied. Hoe regionaal uitvoering kan worden gegeven aan de NOVI wordt beschreven in diverse Omgevingsagenda's en regionale verstedelijkingsstrategieën. Elke vier jaar wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkelingen zijn, wat de voortgang van de uitvoering is en of aanpassingen in beleid en aanpak noodzakelijk zijn.

 

Lees hier de samenvatting van de NOVI.

 

Lees verder

Duurzame renovatie met een passende uitstraling

3 mei om 10:31 uur
Bij de Ligustergarage in Leidschendam, gesitueerd naast het winkelcentrum Westfield Mall of The Netherlands,…
Lees verder »

Duidelijke en veilige infrastructuur bij openbare ruimtes

21 apr om 09:45 uur
Triflex biedt mogelijkheden die bijdragen aan een aantrekkelijke en veilig openbare ruimte. Te denken aan het…
Lees verder »

Hoe faciliteren we duurzame groei?

12 apr om 10:58 uur
Wat kan de invloed van parkeerbeleid zijn op gebiedsontwikkeling? “Met die vraag zijn we op onderzoek gegaan in de…
Lees verder »

Integraal prestatiecontract: Gezamenlijk belang voorop

7 apr om 10:07 uur
Vialis werkt samen met Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Houten en gemeente Woerden aan het continu…
Lees verder »

Veilige routing op stations

6 apr om 10:26 uur
Bezoekers van stations en perrons dienen zo veilig mogelijk van A naar B te komen. Markeringen en veiligheid gaan…
Lees verder »

Overal connected met de solar smart bench

31 mrt om 13:22 uur
“De Smart Solar Bench is een echte ‘smart city’-toepassing”, vertelt Roman Druszecki van Armada Mobility. “In een…
Lees verder »

“We hebben de ruimte heel hard nodig”

30 mrt om 09:58 uur
Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. De komende jaren worden zeker 50 duizend woningen per jaar extra…
Lees verder »

ProRail sluit zes onbewaakte spoorwegovergangen

16 mrt om 09:36 uur
ProRail en NS nemen per direct maatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Zes stuks worden per…
Lees verder »