Nieuwe deelnemers fietsprogramma Doortrappen soms lastig te bereiken

maandag 5 februari 2024

Ljupco Smokovski / Shutterstock

Het fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd en is meestal opgenomen in provinciaal en gemeentelijk beleid. Wel blijkt dat slechts de helft van de provincies en een beperkt aantal gemeenten beleidsdoelen heeft opgesteld voor het fietsprogramma. Bovendien blijkt het lokaal een uitdaging om nieuwe deelnemers te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Fietsen draagt bij aan de gezondheid van ouderen en houdt hen langer sociaal actief en zelfredzaam. Het landelijke programma Doortrappen heeft als doel om ouderen van 60 jaar en ouder langer en veiliger op de fiets te houden. Doortrappen wordt in gemeenten uitgevoerd door activiteiten te organiseren en voorlichting te geven. Een gemeentelijke coördinator voert het programma uit, samen met lokale partners en met ondersteuning van provinciale kwartiermakers. 

Draagvlak bij gemeenten

In drie provincies doen alle gemeenten mee aan Doortrappen. In de andere provincies verschilt het aantal deelnemende gemeenten sterk. Bijna alle kwartiermakers proberen op meerdere manieren potentiële gemeenten te bereiken. De meeste kwartiermakers geven aan dat er draagvlak is voor implementatie van Doortrappen bij gemeenten die nog niet meedoen. Zij geven aan dat er bij de gemeenten (ook) draagvlak is om Doortrappen langdurig uit te voeren.

Deelnemers lastig te bereiken

Bijna de helft van de coördinatoren heeft moeite met het bereiken van de doelgroep. Dit komt vooral doordat ouderen zichzelf niet herkennen als doelgroep, omdat zij zelf vinden dat ze veilig fietsen en/of dat Doortrappen voor hen (nog) geen waarde heeft. Het programma richt zich echter bewust ook preventief op ouderen als doelgroep die zich nog onbewust zijn van hun eigen fietsgedrag. Het zou kunnen helpen om deze ouderen zowel landelijk als lokaal meer te betrekken bij het uitvoeren van Doortrappen.

Doortrappen meestal in beleid, maar niet altijd met doelen

Het fietsprogramma staat in bijna alle provincies en in twee op de drie gemeenten beschreven in het beleidsplan. De helft van de provincies heeft ook beleidsdoelen opgesteld voor Doortrappen. Bij gemeenten komt dit beperkt voor: in ongeveer de helft van de gemeenten is er een jaarlijkse Doortrappen-agenda of zijn er plannen om deze op te stellen. Een agenda en beleidsdoelen helpen om Doortrappen op de lange termijn te borgen.

Doelen en evaluatie

  • Het hoofddoel van Doortrappen is ouderen langer en veiliger laten fietsen. Daarnaast is het sociaal actief en maatschappelijk betrokken maken van ouderen in meer gemeenten een doel van Doortrappen dan in eerdere jaren.
  • De helft van de coördinatoren en bijna alle kwartiermakers houden resultaten bij van Doortrappen. Ze hebben behoefte aan hulpmiddelen om dit meer gestandaardiseerd te kunnen doen.

Vragenlijst onder kwartiermakers en coördinatoren

Dit onderzoek is door het Mulier Instituut uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan dit onderzoek hebben 11 kwartiermakers en 71 coördinatoren van Doortrappen meegedaan; zij hebben een online vragenlijst ingevuld in het najaar van 2023. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die uit 2020 en 2021. In 2024 wordt deze monitor herhaald en worden er daarnaast een aantal verdiepende onderzoeken en analyses uitgevoerd.

Lees verder