Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

dinsdag 30 juni 2020

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om parkeerdata beter te ontsluiten. Over vier jaar moet 95 procent van de parkeerdata als open data beschikbaar zijn. Er wordt door beide partijen en een groot aantal stakeholders zoals gemeenten hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Door Jan Willem Kerssies

In november sloten het ministerie en het SHPV een overeenkomst tijdens de Vakbeurs Mobiliteit. “Maar eerder waren we gezamenlijk al begonnen met het ontsluiten van statische parkeergegevens van P+R locaties en carpoolplaatsen”, vertelt Ties de Groot, Projectmanager Open Parkeerdata bij het ministerie. “Dan gaat het onder meer om de locatie van de parkeergelegenheid, de GPS-coördinaten van de ingang en het aantal plaatsen. Deze data verzamelen we en plaatsen we in het Nationaal Parkeer Register (NPR).” Het SHPV is de opdrachtgever voor het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het beheer van dit register ligt bij de RDW.

Data verzamelen is soms een proces van de  lange adem. Daar hebben het ministerie en het SHPV iets op gevonden. De Groot: “Om het proces te versnellen, verzamelen wij zelf de statische data en controleren wij deze bij de bronhouders en gemeenten. We hebben verschillende bronnen om data te verzamelen, waaronder de website van gemeenten. Daarnaast maken we gebruik van zoekresultaten van Google.” Inmiddels is alle data van de carpoolplaatsen en P+R locaties in kaart gebracht en wordt deze geverifieerd bij de bronhouders. Nu gaan beide partijen parkeerdata verzamelen van parkeergarages en parkeerterreinen met een slagboom. “De data wordt op dezelfde manier verzameld en geverifieerd bij gemeenten en bronhouders. Eind van dit jaar hopen we alle data ontsloten te hebben.”

Dynamische data

Als alle statische data verzameld is, worden de pijlen gericht op dynamische data. “Denk bij dynamische data bijvoorbeeld aan de borden langs de weg die aangeven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn in een parkeergarage.” De kwaliteit van parkeerdata is van groot belang, zegt De Groot. “Om hiervoor te zorgen, werken we zoveel mogelijk met machine-tot-machine koppelingen. Handmatig invoeren van data proberen we zoveel mogelijk te vermijden, omdat de foutkans groter is dan bij een machinekoppeling.”

Voor on-street parkeren is inmiddels zo’n 95 procent van de parkeerdata ontsloten. “Dat heeft er mee te maken dat deze data al een aantal jaren beschikbaar is via het NPR”, vertelt De Groot, die tot 1 mei nog in dienst was van het SHPV. “We benaderen ook gemeenten die niet zijn aangesloten bij het SHPV. Bij off-street parkeren hebben we inmiddels zo’n 75 procent van alle statische data verzameld en zo’n 45 procent van de dynamische data. Niet alle faciliteiten leveren dynamische data. Parkeergarages of -terreinen zijn bijvoorbeeld gratis te gebruiken, maar ook voor garages in bijvoorbeeld woonwijken is het beschikbaar stellen van dynamische data niet altijd aan de orde.”

Onderdeel van de samenwerking met IenW is dat SHPV gemeenten actief ondersteunt met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de parkeerdata als open data. “Al 101 van de ongeveer 120 gemeenten die mobiel betalen faciliteren, maken gebruik van de diensten van het SHPV. De gemeenten die niet bij SHPV zijn aangesloten benaderen we via  verschillende communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via de Regionale Data Teams die nu worden ingericht, waarin verschillende landelijke regio’s samenwerken aan één Digitale Agenda voor Nederland. Er zijn 15 thema’s geprioriteerd, waaronder het ontsluiten van parkeerdata.”

Noodzaak parkeerdata

Er zijn berekeningen gemaakt over wat het maatschappelijk nut is van het publiceren van parkeerdata als open data. “Daaruit blijkt dat parkeerdata als open data beleidsinformatie oplevert waarbij een efficiënte inrichting van de openbare ruimte  tot twintig procent reductie van het zoekverkeer in de stad kan opleveren. Daarnaast daalt de CO2-uitstoot en is het ruimtebeslag minder. Parkeerdata is belangrijk, maar het grotere doel is om met alle beschikbare data als gemeente de juiste keuzes te kunnen maken om de stad bereikbaar en leefbaar te houden en zo bijvoorbeeld ook te voldoen aan vereisten in het kader van milieudoelstellingen”, aldus Maddy van Bilsen, directeur SHPV.

De open parkeerdata wordt centraal verzameld en op een uniforme wijze gepubliceerd ten behoeve van afnemers zoals reis- en navigatie-apps en MaaS-dienstverleners. De Groot: “De data is belangrijk bij het vinden van de dichtstbijzijnde beschikbare parkeergelegenheid. De verschillende partijen vertalen achterliggende data tot producten (apps) die voor iedereen beschikbaar zijn. Wij stellen de data beschikbaar, de toepassingen laten we aan de markt.” 

 

Lees verder

IenW rolt 45 slimme laadpleinen uit in Nederland

15 jun om 11:18 uur
Op 45 plekken in Nederland worden slimme laadpleinen ingericht, die ook stroom kunnen terugleveren aan het net. Op…
Lees verder »

Vloeibare kunststoffen als bouw- en ontwerpmateriaal

10 jun om 12:11 uur
Eigenlijk is het zonde. Als we bij Triflex eenmaal het eindresultaat hebben bereikt, is niet meer zichtbaar wat de…
Lees verder »

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »