Opleidingen parkeren

maandag 21 februari 2011
timer 2 min
Praktijkgerichte opleidingen parkeren DTV Consultants heeft samen met VEXPAN en CROW een onderzoek uitgevoerd onder mensen binnen de overheid, het commerciële bedrijfsleven en adviesbureaus, die zijn betrokken bij parkeren. Hieruit blijkt een stijgende vraag naar professionals binnen het parkeervak.
Opleidingen parkeren

 

Complex


Om hieraan tegemoet te komen, zijn twee praktijkgerichte opleidingen opgezet. De wereld van het parkeren wordt steeds complexer en gaat steeds meer gemeenten aan. Welke locaties zijn geschikt om te parkeren? Waar moet je allemaal rekening mee houden en welke afdelingen zijn daarbij betrokken? Hoe zit het met financiën, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid? Allemaal vragen waar degenen die met parkeren te maken hebben, mee worden geconfronteerd.

Twee opleidingen


Om aan deze realiteit uit de beroepspraktijk tegemoet te komen, zijn in nauwe samenwerking met het werkveld twee opleidingen parkeren ontwikkeld, waarbij direct resultaat in het werk centraal staat. Vaardigheden trainen en de theorie in de praktijk toepassen, staan voorop. De meest actuele ontwikkelingen uit het vakgebied komen aan bod.

Opleiding parkeermanager – spin in het web (post-hbo)Studenten kunnen na afloop de regierol op zich nemen bij het vormgeven, operationaliseren, uitvoeren en beheren van het parkeerbeleid. Zij houden hierbij rekening met verkeerskundige, ruimtelijke, economische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en met vastgoed- en grondbeleid. Ook financiën, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid zijn cruciaal. Afgestudeerden denken bovendien in kansen en risico's en communiceren zo, dat de boodschap helder over komt en einddoelen worden bereikt.

De post-hbo opleiding parkeermanager gaat in april van start.

Opleiding medewerker parkeren – van beleid naar uitvoering (mbo+/kort-hbo)
Afgestudeerden verzamelen parkeerdata, doen eenvoudig parkeeronderzoek, maken een parkeerbalans en leveren een bijdrage aan het opstellen van een parkeernotitie of -beleidsplan. Zij operationaliseren het parkeerbeleid in een technisch programma van eisen, een technische uitwerking en maatregelen op straat. Ze leveren input voor een parkeerexploitatie, stellen een eenvoudige exploitatie op en interpreteren complexere exploitaties. Daarnaast operationaliseren ze het technisch, juridisch, administratief en financieel beheer en coördineren ze uitvoering, handhaving en beheer. Ze signaleren klantwensen, regelen de afstemming met leveranciers en communiceren op een heldere manier.

De geaccrediteerde mbo+/kort-hbo opleiding medewerker parkeren is in ontwikkeling en wordt dit najaar aangeboden.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Lees verder

Utrecht verlaagt tarieven vier P+R-garages

23 jul om 10:34 uur
De gemeente Utrecht verlaagt per 1 september de tarieven van vier P+R-voorzieningen. Gebruikers kunnen hier voor 2…
Lees verder »

Rotterdamse parkeergarages krijgen 1000 slimme laadpalen

17 jul om 10:48 uur
De gemeente Rotterdam gaat de komende maanden al haar parkeergarages voorzien van in totaal 1000 slimme laadpalen…
Lees verder »

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

Parkeerdata: meer kennis door meer data

3 jul om 10:42 uur
Binnen de wereld van parkeeronderzoeken is een duidelijke trend waarneembaar. Doordat met de huidige technieken…
Lees verder »

Nooit meer verdwalen in parkeergarages

3 jul om 10:30 uur
Parkeergarages moeten niet alleen veilig zijn, maar de gebruiker moet zich er ook echt veilig voelen. Gebruikers …
Lees verder »

Pilot om doorgaand verkeer met verschillende data in kaart te brengen

3 jul om 09:59 uur
De gemeente Amsterdam start een pilot om de verkeersstroom naar de binnenstad in kaart te brengen. Daarbij worden…
Lees verder »