Parkeerwaarden

dinsdag 10 mei 2016
timer 3 min
Steeds vaker blijkt dat parkeernormen niet meer het antwoord geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn bij nieuwbouw plannen. Sterk veranderend gebruik van gebouwen, toename van het flexwerken, vervaging van winkelbranchering in de steden: het zijn allemaal redenen waarom de traditionele parkeernormen niet meer passend zijn. daarom is het goed om eerst naar de parkeerwaarden te kijken in plaats van direct naar de parkeernormen te grijpen.

Parkeernormen zijn niet langer een instrument om de schaarse ruimte adequaat in te richten, maar ook om mensen met zachte dwang naar andere vervoerswijzen te leiden, of om milieudoelstellingen te ondersteunen. Daar is op zich niks mis mee. Beleid is er immers voor om keuzes te maken tussen verschillende belangen. Hetgeen schuurt is dat parkeernomen daarvoor niet ingericht zijn. Je kan wel stellen dat er vanuit milieuoverwegingen minder parkeerplaatsen bij een woning mogen zijn, maar daarmee wordt eerder de woning onverkoopbaar dan dat ons leefmilieu geholpen wordt. Daarom moet bij elk bouwproject eerst naar de waarden worden gezocht en niet meteen naar de normen worden gegrepen.


Normen en waarden

In het algemeen is de rechtvaardiging van een norm altijd de verwijzing naar gedeelde waarden. Iets dat we samen vinden en door onze cultuur wordt bepaald. Als de norm dat we niet door het rode licht rijden moet worden verdedigd, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie gebruikt.

Zo zou dat ook voor parkeren kunnen gelden. Als we het aantal parkeerplaatsen bij een nieuwe ontwikkeling in de hand willen houden heeft dat een aanleiding. Bijvoorbeeld een bereikbare en leefbare stad. Zo’n stad vraagt om parkeerplaatsen, anders kan die economisch slecht functioneren. Maar de stad vraagt ook om ruimte voor groen, terrassen en speelgelegenheid. Als de ambitie bepaald is moet op basis daarvan de juiste parkeercapaciteit worden gevonden.

In een andere situatie zullen andere waarden gelden. Zo willen we in steden ook voldoende betaalbare woningen hebben om te voorkomen dat alleen de elite zich nog een plaats in de binnenstad kan veroorloven. Een betaalbare woning gaat echter slecht samen met een verplichte dure parkeerplaats. Betaalbare woningen met een uitstekende bereikbaarheid, maar zonder eigen parkeerplaats ‘voor de deur’ maakt de ambitie haalbaar. En het parkeren? Misschien wel in een van de vele leegstaande parkeerplaatsen elders die we de afgelopen decennia onder menig nieuwbouwblok op basis van de parkeernormen hebben gebouwd.


Meer lezen over dit onderwerp

Bovenstaand artikel, van de hand van Ernst Bos – Spark, is een deel van een artikel dat gepubliceerd is in de mei-editie van magazine PARKEER24. U kunt onderstaand het volledige artikel als PDF downloaden.

Parkeernormen niet meer het antwoord

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »