Parkeren alleen voor de kapitaalkrachtigen?

dinsdag 13 februari 2024

Shutterstock

Hebben maatschappelijke trends invloed op iets alledaags als parkeren? Jazeker. Wilco van de Vosse van SHPV legt uit hoe dat zit. De schaarse ruimte in de fysieke leefomgeving kan er namelijk zomaar toe leiden dat mensen worden uitgesloten van mobiliteit, vreest Van de Vosse. 

“De groei van de bevolking zorgt ervoor dat er steeds meer schaarste ontstaat op gebied van wonen en vrije openbare ruimte”, begint Van de Vosse, project- en accountmanager bij SHPV. “Daarnaast wordt het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder teruggedrongen. De kloof tussen digitaal vaardigen en niet-vaardigen groeit, mede door de vergrijzing, en meer mensen komen in financiële nood door inflatie en stijgende energiekosten”, schetst Van de Vosse en niet al te rooskleurig beeld.  

Inclusieve mobiliteit 

Deze ontwikkelingen hebben een stevige invloed op mobiliteit in Nederland. “Om kosten te drukken zullen gemeenten steeds meer inzetten op digitalisering. Voor iemand met een Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) die digitaal niet zo vaardig is moet het echter wel mogelijk blijven om te parkeren in steden. Hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit inclusief wordt? Daarnaast wordt door de schaarse ruimte parkeren steeds duurder. Het zal dan ook een uitdaging worden om ervoor te zorgen dat minder kapitaalkrachtige mensen niet uitgesloten worden van mobiliteit.” Van de Vosse voorspelt ook dat steden meer en meer zullen gaan kiezen voor deelvervoer en dat garageparkeren belangrijker wordt nu auto’s vaker uit het straatbeeld worden geweerd.  

SHPV ziet voor zichzelf een belangrijke rol in de genoemde ontwikkelingen. “We maken de digitalisering van parkeren mogelijk. Nadat de G5 al een aantal jaren met scanvoertuigen werken zijn ook de G40 steden hiermee aan de slag gegaan om kosten te drukken en handhaving met minder personeel uit te kunnen voeren. We maken het mogelijk dat steden kunnen differentiëren op toegang in steden en parkeren in steden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om zero-emissiezones in te stellen. En we ondersteunen de freefloating deelauto’s.” 

Progressieve parkeertarieven 

Om ervoor te zorgen dat mobiliteit inclusief blijft, besteedt SHPV veel aandacht aan houders van een GPK die niet digitaal vaardig zijn. “Maar wie dat wel is, heeft met de landelijke GPK-app alle GPK-informatie in Nederland onder de knop.” Ook de schaarse ruimte op straat heeft de aandacht van SHPV, vertelt Van de Vosse. “Om het langparkeren te voorkomen bieden we een tool aan om progressieve parkeertarieven mogelijk te maken. Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is in staat om meerdere parkeertransacties bij elkaar op te tellen zodat een totaal aan geparkeerde tijd ontstaat.” 

In 2024 verwacht Van de Vosse vooral door te gaan op de huidige voet. Dat betekent onder meer dat SHPV zich inzet voor landelijke standaarden. “We bespeuren dat daar een toenemende vraag naar ontstaat. Regelingen en ontheffingen die door centrale overheid uitgegeven worden moeten lokaal weer getoetst en uitgevoerd worden. Het ecosysteem mobiliteit vormt zich steeds verder en daarbij ontstaan afhankelijkheden die dus met een standaard ondersteund moeten worden.