Parkeren binnenstad loopt verder terug

woensdag 5 november 2014
timer 2 min
Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2013 met 16% gedaald. Deze daling blijkt drie keer zo groot in vergelijking met de CBS index. Dat de dalende trend, voor het eerst aangetoond in 2012[1], zich voortzet blijkt uit de nieuwste resultaten van de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het gebruik van het parkeerareaal in binnensteden.

Tegen de achtergrond van signalen over daling van consumentenbestedingen brengt de Parkeerbarometer de parkeerproductie[2] van het parkeerareaal in binnensteden over de afgelopen jaren in beeld. Uit de aangeleverde data van 20 binnensteden over betreffende onderzoeksperiode blijkt dat het aantal verkochte parkeeruren gemiddeld met ruim 16% is gedaald. 
Ten opzichte van de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen (CBS) over dezelfde periode (5,1%) is dit een daling die inmiddels ruim drie keer zo groot is.

 

De dalende trend blijkt zich voort te zetten. De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig en vertragen het vinden van een oplossingsrichting. Factoren als recessie en internet worden in één adem genoemd. Gemeenten worden zich bewust van de ontwikkelingen en onderkennen meer en meer het belang van parkeren voor het functioneren van hun binnenstadseconomie. In de zoektocht naar oplossingen komt niet zelden eenzijdig het parkeertarief in beeld. Het versterken van de binnenstad vergt echter een bredere, integrale visie.

 

[1] Parkeerbarometer 2012: Publicatie

 

[2] Parkeerproductie: Het op een parkeerplaats gedurende een jaar verkochte aantal parkeeruren.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »