Parkeren in Den Helder in kaart gebracht

dinsdag 20 december 2022

Trajan voerde in opdracht van de gemeente Den Helder parkeeronderzoek uit om inzicht te krijgen in parkeerdruk in de gemeente. Trajan voerde zowel fiets- als autoparkeeronderzoek uit en kreeg zo inzicht in de situatie in de gemeente die vooral bekendstaat als vertrekplaats voor de boot naar Texel.

Stijn Raterink en Jasper Kors van Trajan vertellen. “De oorspronkelijke aanleiding voor het fietsparkeeronderzoek was eigenlijk een onderzoek voor ProRail, waarbij we alle fietsen en fietsvoorzieningen rond stationsgebieden in kaart brengen”, vertelt Kors. “Andere gemeenten bleken toen ook geïnteresseerd in vergelijkbare onderzoeken.”

Mix van publiek

Den Helder kent een mix van bezoekers voor de boot en winkelend publiek. Het centrum ligt vrij dicht bij het station. “Willemoord is een historische scheepswerf voor de marine en nu een gerestaureerd stadsdeel. De gemeente is dit gebied aan het herontwikkelen als cultureel gebied met bijvoorbeeld een bioscoop en eetgelegenheden. Er zijn daar wel fietsvoorzieningen, maar de gemeente had geen inzicht in gebruik van deze voorzieningen.”, aldus Kors.

Fietsparkeren

“Bij fietsparkeeronderzoeken begin je altijd met een capaciteitsmeting vooraf, daarna doe je op diverse momenten metingen, in samenspraak met de gemeente. Den Helder wilde graag een zomers meting, die hebben we uitgevoerd op een drukke warme zaterdag. Daarnaast hebben we metingen in meer doorsnee situaties uitgevoerd, zoals net aan het begin van het schooljaar op een doordeweekse dag. Op die manier krijg je inzicht in verschillend gebruik. We zetten hiervoor onze veldwerkers in, die gebruikmaakten van onze eigen app.”

Drukke zomerse zaterdag

“Het gebruik lag redelijk in lijn met de verwachting. Op een zaterdagmiddag- en -avond in augustus was het echt druk, drukker dan bijvoorbeeld de vrijdagavond in september. Tijdens een nachtelijke meting in september bleek de fietsdruk wel hoger dan verwacht, kennelijk komen vrij veel mensen nog vanuit andere delen van de stad naar het stationsgebied.”

Resultaat

“We hebben het eerste concept naar de gemeente gestuurd en overleggen nu met de gemeenten over eventuele vervolgstappen. In eerste instantie wilde de gemeente specifieke hotspots meten, wij vonden het beter om het hele gebied te meten. Op die manier zie je ook eventuele waterbedeffecten, waarbij gebrek aan capaciteit bij drukte zorgt voor meer fietsparkeerdruk in omliggende gebieden.”

De resultaten zijn zichtbaar in een dynamisch dashboard. “Dat leveren we standaard, omdat dat meer zegt dan alleen een papieren rapportage”, zegt Kors. “In het dashboard zie je 7 meetmomenten, waarvan 2 op een zomerse dag. Het zijn momentopnames, maar wel heel bewust gekozen.”

Autoparkeren

“In lijn met het onderzoek naar fietsparkeren hebben we ook opdracht gekregen het autoparkeren te onderzoeken in de gemeente Den Helder”, vertelt adviseur Stijn Raterink. “In Den Helder was dit het eerste gemeentebrede parkeeronderzoek, dat maakte dit wel bijzonder. We deden onderzoek in Den Helder en de gebieden tussen Den Helder en Julianadorp, langs het strans en bij industrieterreinen. Ons onderzoek is dus een nulmeting van de totale parkeerdruk in het gebied.”

In kleine stukjes

“We hebben het gebied in kleine, telbare stukjes opgedeeld. Op basis van die secties hebben we de parkeercapaciteit kunnen meten en een parkeerstrokenkaart gemaakt. Alle parkeervakken zijn in GIS nauwkeurig verwerkt, daaruit bleek dat er ongeveer 42 duizend parkeervakken in het gebied zijn. Daarna hebben we de parkeerdruk gemeten me teen mix van veldwerkers en scanvoertuigen.”

Op moment van schrijven is Trajan nog bezig met dataverwerking. “Wel is de capaciteitsmeting afgerond. Onze schatting bleek aardig overeen te komen met het daadwerkelijke aantal parkeervakken. Dat is wel lastig bij nieuwe gemeenten, je moet kunnen inschatten hoeveel parkeercapaciteit er is om te bepalen hoe lang je over je onderzoek gaat doen.”

“De meting heeft een deel van de zomer in beslag genomen, het gebied is te groot om alles in één keer te meten.

Twee onderzoeken

Beide onderzoeken – het fietsparkeeronderzoek en het autoparkeeronderzoek – zijn ongeveer tegelijkertijd uitgevoerd. Wel is de scope van het fietsonderzoek kleiner, namelijk het stationsgebied, en voor de auto de hele gemeente. Het autoparkeeronderzoek kan onder andere gebruikt gaan worden voor parkeervergunningen, het fietsonderzoek heeft inzicht in bezoekend publiek en kan gebruikt worden om fietsparkeren effectief in te zetten.

Dit artikel stond al eerder in MobiliteitsPlatform #4. Het hele magazine lezen? https://digitals.acquire.nl/mobiliteit