Parking Eindhoven Airport stortte in door constructiefout

maandag 25 september 2017
timer 2 min
De oorzaak van het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport is bekend. De partijen TNO en Adviesbureau Hageman hebben, in opdracht van Eindhoven Airport en BAM, ieder onafhankelijk onderzoek gedaan naar de technische oorzaak van de instorting. Deze leidden tot een eenduidige conclusie: er zijn fouten gemaakt in de materiaalkeuze en het ontwerp.

De vloeren in de parkeergarage zijn gemaakt als BubbleDeck-vloeren. Dit zijn vloeren die bestaan uit geprefabriceerde breedplaatvloeren die zijn voorzien van gewichtbesparende kunststof bollen. Na plaatsing worden deze vloeren voorzien van een druklaag van gestort beton.

Resultaten

Uit de verrichte onderzoeken blijkt dat de aanschuifsterkte van het aansluitvlak van de breedplaten onvoldoende was om de trekkracht over te dragen. Hierdoor is de constructieve kwaliteit van de vloer verloren gegaan. Doordat het warm was op de dag dat het gebouw instortte, is dit gebrek uiteindelijk extra snel tot uiting gekomen.


De uitgangsnormen voor zowel het ontwerpen als ook het berekenen ervan zijn beschreven in de bouwnorm NEN-EN 1992-1-1. Als aanvulling op het onderzoek is gebleken dat zowel constructies als toezichthouders zich onvoldoende bewust zijn van het belang van aanschuifsterkte voor de hechtheid van de vloer wanneer breedplaten worden toegepast.


Verdere afstemming tussen alle betrokken partijen moet uiteindelijk uitwijzen wie verantwoordelijk is voor het incident.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »