Schiphol mag niet zomaar geld vragen voor kiss & ride

donderdag 27 september 2018
timer 3 min
Luchthaven Schiphol mag niet zonder toestemming van de gemeente Haarlemmermeer geld vragen voor het afzetten of ophalen van passagiers vlak bij de terminal. Dat schrijft het college van Haarlemmermeer in antwoord op schriftelijke vragen van D66.

Deze zomer ontstond commotie toen Schiphol bekendmaakte in de toekomst betalen voor kiss & ride als mogelijke optie te zien om de overlast op piekmomenten van kiss & ride auto’s bij de terminal te voorkomen. D66 stelde daarop de vraag of Schiphol dit zomaar zonder toestemming van de gemeente Haarlemmermeer zou kunnen doen aangezien het hier gaat om een openbare weg. Het college laat nu weten in haar antwoord op de schriftelijke vragen van D66 dat dit niet kan omdat op de openbaar toegankelijke wegen van Schiphol de Wegenverkeerswet van toepassing is. Voor het treffen van maatregelen waardoor verkeersregels wijzigen, wegen aan de openbaarheid worden onttrokken of waarvoor op andere wijze bebording nodig is, moet een verkeersbesluit, dan wel raadsbesluit, worden genomen, aldus het college. Op wegen van Schiphol waar de Wegenverkeerswet van toepassing is, is de gemeente het bevoegd gezag voor het nemen van verkeersbesluiten.

 

In de brief laat het college ook weten dat het niet op de hoogte was van de plannen van Schiphol en dat er contact is geweest met Schiphol. Schiphol heeft daarop laten weten dat er momenteel geen concrete plannen voor invoering van een dergelijke maatregel zijn. Bovendien meldde Schiphol dat ze het voornemen heeft om over eventuele plannen in de toekomst eerst met de gemeente Haarlemmermeer in overleg te treden.

 

Volgens het college heeft Haarlemmermeer geen zeggenschap over het parkeertarief dat door Schiphol wordt geheven in haar parkeergarages of parkeerterreinen. Dus kan ze ook geen uitspraak doen over de vraag welk tarief Schiphol voor wegbrengers mag vragen. Het college heeft geen plannen om een tweede kiss & ride bij Schiphol te realiseren.


In een interview voor het komend nummer van Parkeer24 – nummer 4 – dat binnenkort verschijnt gaat André van den Berg, CCO van de Royal Schiphol Group, ook in op de kwestie: “We zien dat het door de groei van mensen die met de auto komen op piekmomenten te druk wordt bij de terminal. Momenteel zijn we aan het nadenken over hoe we dat kunnen oplossen. Een bijkomende factor daarbij is dat we in de toekomst uit veiligheidsoogpunt een grotere afstand tussen auto’s en de terminal willen hebben. Bovendien zien we dat mensen misbruik maken van Kiss & Ride door te lang te blijven staan. Er wordt ook gedacht over kiss & ride in een bestaande parkeergarage. Dat is lastig, want dat zal ten koste gaan van andere parkeerplaatsen. Voor ons is ook beprijzing een optie. Let wel, een optie, meer niet. En nog geen voldongen feit. Want je kunt ook het kiss & ride parkeren kort gratis maken en na een x-aantal minuten de tarieven fors laten stijgen.” Van den Berg noemt nog een argument tegen te veel kort parkeren. “Als je kijkt naar de verschillende manieren om bij Schiphol te komen is het wegbrengen per auto niet de meest duurzame manier. Het zijn namelijk vier ritten.”

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »