Strategisch beleid noodzakelijk voor het plaatsen van laadinfra

dinsdag 5 november 2019
timer 4 min
Het Klimaatakkoord zet in op elektrisch vervoer als de nieuwe standaard. Een sterke uitbreiding van het laadnetwerk is dan nodig. De uitrol daarvan ligt voor een belangrijk deel in handen van gemeenten. Om het gemeenten makkelijker te maken heeft het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) de handreiking visie & beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoer ontwikkeld. NKL-directeur Roland Ferwerda vertelt erover.

De handreiking geeft gemeenten een overzicht van de onderwerpen waarover nagedacht moet worden en inzicht in de verschillende keuzes die er per onderwerp zijn. “Vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met klimaatambities”, begint Ferwerda te vertellen. “Er moeten zero-emissiezones worden ingericht, dCO2-uitstoot moet drastisch naar beneden en er moet nagedacht worden over laadinfrastructuur voor personenauto’s en stadslogistiek. Dit is het moment ambities waar te maken.” Volgens Ferwerda moet er voorkomen worden dat er steeds maar één of twee laadpalen worden geplaatstHet is nu tijd voor gemeenten om na te denken over strategisch beleid als het gaat om het plaatsen van laadinfrastructuur. De aanvraag van één of twee laadpalen duurt vaak maanden. Wij pleiten voor het maken van een kaart voor iedere gemeente, waarbij in iedere 200 meter ruimte gemaakt kan worden voor een laadpaal. Dat kun je dan ook meteen opnemen in het verkeersbesluit. Zo kan er snel geschakeld worden, zegt Ferwerda. “Als blijkt dat een laadpaal een hoge bezettingsgraad heeft, kun je op de kaart precies zien waar de volgende geplaatst kan worden. Door alle mogelijke locaties ook mee te nemen in een verkeersbesluit gaat het plaatsingsproces veel sneller. 

Nadenken over rol 

De handreiking geeft antwoord op de vraag hoe je als gemeente tot visie en beleid rond laadinfrastructuur komt. Het geeft een overzicht van de inzichten in de verschillende keuzes die er per onderwerp zijn, inclusief bijbehorende overwegingen. De handreiking richt zich voornamelijk op middelgrote en kleinere gemeenten die visie en beleid op gebied van laadinfrastructuur willen vaststellen of bestaand beleid tegen het licht willen houdenFerwerda: “Het is met name van belang dat gemeenten nadenken over welke rol ze willen spelen. Wil je een actieve rol op je nemen of volg je meer de markontwikkelingen die er zijn? Vervolgens is het belangrijk dat gemeenten nadenken over samenwerking met marktpartijen om de publieke laadlocaties te realiseren en beheren. Wanneer, waar en op welke manier realiseer je publieke laadlocaties?”  

NAL-regio’s 

Onderdeel van het Klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Hierin is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten eind 2020 twee beleidsdocumenten hebben vastgesteld: een integrale visie op laadinfrastructuur en een plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur. Maar, benadrukt Ferwerda, het is voor gemeenten goed om te weten dat ze er niet alleen voor staan. “Zo worden er momenteel NAL-regio’s gecreëerd waar gemeenten bij aan kunnen sluiten. De regios moeten uiteindelijk plannen aanreiken over hoe ze invulling gaan geven aan het opschalen van de laadinfrastructuur. Zo hoeft een gemeente niet alles alleen te doen. Door vanuit regio’s te werken kan er beter nagedacht worden over slim hergebruik van laadplekkenwordt een energieleverancier niet steeds overladen met dezelfde vragen en kunnen problemen sneller worden opgelost.”  
 
Vanuit de NAL zijn verschillende afspraken gemaakt. Eén daarvan is dat er tot 2030, 1,7 miljoen publieke en private laadpunten bijkomen. In de handreiking van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur worden keuzes geïdentificeerd en bijbehorende overwegingen inzichtelijk gemaakt. De daadwerkelijke invulling van visie en beleid is aan de individuele gemeenten en samenwerkende regio’s zelf. Deze handreiking gaat met name in op de keuzes voor de uitrol van een netwerk van laadlocaties voor regulier laden in de publieke ruimte voor personenvervoer van inwoners en bezoekers”, aldus Ferwerda. Dit zijn de twee doelgroepen waarvoor middelgrote en kleinere gemeenten in ieder geval laadinfrastructuur moeten uitrollen. Het NKL stelt daarnaast een aparte handreiking op die specifiek ingaat op de keuzes voor snelladen en zal op verschillende andere wijzen (mee)werken aan kennisdeling over laadinfrastructuur voor andere doelgroepen. 
 
Roland Ferwerda vertelt tijdens het Parkeerbeheer Congres, op 28 november in Houten, uitgebreid over de handleiding visie & beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoerHij biedt tijdens de sessie concrete handvatten om met laadinfrastructuur aan de slag te gaan. Bekijk het programma en meld je aan!   

Lees verder

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

De Parkeermeneer: Data in tijden van Corona

3 jul om 09:44 uur
Het zijn rare tijden. Tenzij op korte termijn een vaccin wordt gevonden gaan die nog wel even duren. Het virus…
Lees verder »

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

30 jun om 09:45 uur
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om…
Lees verder »

Stelling: Open parkeerdata heeft pas waarde als deze (nagenoeg) volledig is en altijd accuraat.

29 jun om 15:22 uur
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »

Diemen: scanauto voor parkeerschijfcontrole

29 jun om 12:46 uur
Vanaf 1 augustus gaat een scanauto van EPS de parkeercontrole in Diemen verzorgen, waarbij handhaving in…
Lees verder »

Speedgate as a Service als oplossing voor Schiphol Express

26 jun om 11:21 uur
Op het logistieke centrum van Schiphol Express is het een komen en gaan van vrachtwagens, die snel en eenvoudig…
Lees verder »